Medisin

Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Medisin

To studenter undersøker et plastskjelett
Foto: Geir Mogen / NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Profesjonsstudium

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Årets immatrikulering blir i auditorium KA12 i Kunnskapssenteret på Øya. 

10.45-11.00 Oppmøte

11.00-11.30 Immatrikuleringssermoni fra Gløshaugen

11.30-11.45 Velkommen ved prodekan for utdanning ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Jon Magnussen

11.45-12.15 Navneopprop ved studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin Ivar Skjåk Nordrum

12.15- Medisinstudiets Linjeforening Placebo presenterer seg og informerer om dagen videre og fadderordningen

Det er pliktig oppmøte på immatrikuleringsdagen.

Fravær medfører tap av studieplassen! Har du problemer med å møte denne dagen, vennligst ta kontakt med oss, telefon: 72 82 07 00 eller e-post til medisinstudiet@mh.ntnu.no


Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at du skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered deg på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

 

Studiestart og registrering

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Undervisningsstart

Mandag 17. august 2020.

Timeplan og Blakcboard

All informasjon om undervisning og annen emnespesifikk informasjon vil du finne på Blackboard. Det er derfor viktig at du bekrefter utdanningsplanen din så raskt som mulig på studentweb, betaler semesteravgiften og aktiverer brukerkontoen din. Se under tips til hva du bør ordne de første dagene.

Studieinformasjon

På fakultetets nettside for studieinformasjon finner du alt du trenger i forbindelse med studiene. Her finner du lenke til timeplanen, eksamensinformasjon, læringsressurser og annen praktisk informasjon.

Søk om politiattest

Du må må levere politiattest for å begynne på dette studieprogrammet.

Hvis du har politiattest med merknad, må du levere denne senest tre uker etter at du har fått tilbud om studieplass. Denne sendes til NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, 7491 Trondheim. Merk konvolutten med Bernt N. Særsten.

Hvis du har politiattest uten merknad, leverer du denne ved studiestart. 

Taushetserklæring

Som student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle studenter signere en taushetserklæring.

» Taushetserklæringsskjema finner du her

Taushetserklæringen leveres elektronisk innen 15. september.

Du vil ikke få tilgang til elektronisk skjema før du har fått registrert deg som student og opprettet brukerkonto ved NTNU.

Hepatitt B

Som ny student ved profesjonsstudiet i medisin er du pliktig å gå gjennom egenerklæringsskjemaet "Vaksine mot hepatitt B".

» Elektronisk skjema for Hepatitt B (kommer)

Skal fylles ut innen 15. september. Du vil ikke få tilgang til elektronisk skjema før du har fått registrert deg som student og opprettet brukerkonto ved NTNU.

Informasjonsmøte om hepatitt B og vaksine er den 20. august. Tid og sted kommer.

Obligatorisk HMS-opplæring

Alle studenter må gjennomføre obligatorisk opplæring i helse, miljø og sikkerhet (HMS). 

HMS-opplæringen er den 3. september kl 10.15-14.00 i auditorium KA12. Oppmøte blir registrert.

Tuberkulose og/eller MRSA

Som student ved profesjonsstudiet i medisin må du fylle ut et egenerklæringsskjema. Skjemaet inneholder spørsmål som avgjør om du skal testes for tuberkulose og/eller MRSA.

» Informasjon og egenerklæringsskjema

Utfylt skjemaet og evtuelle prøvesvar leveres ved studiestart.

Linjeforeningen MF Placebo arrangerer fadderuker i forbindelse med studiestart. Dette er to uker med mye moro for en hver smak, og en fantastisk mulighet til å bli kjent med de nye klassekameratene dine. Mer informasjon om fadderukene finner du på hjemmesiden https://www.mfplacebo.no/

På grunn av personvernsreglene blir du ikke automatiske påmeldt, og hver enkelt må i år aktivt melde seg på fadderukene. Ved å melde deg på forplikter du deg ikke til noe, men uten påmelding vil du ikke bli tildelt faddergruppe. Påmeldingslenke kommer.

Har du spørsmål, ta kontakt med studieseksjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap
Telefon 72 82 07 00 eller epost: medisinstudiet@mh.ntnu.no

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes).

Studieseksjonen finner du i Medisinsk-teknisk forskningssenter (MTFS).

I år har vi så mange studenter som starter i 2. studieår, at det ikke er mulig å få innvilget søknad om opprykk på grunnlag av tidligere bestått medisinutdanning.

Vi godkjenner heller ikke opprykk til høyere studiekull.

Om medisin

Om medisinstudiet

Medisinstudiet ved NTNU utdanner deg til et fremtidig legeyrke.

Utdanningen gir deg grunnlaget til et yrke der det stilles høye krav til medisinsk kunnskap, praktiske ferdigheter, vitenskapelig og profesjonell kompetanse.

Som medisinstudiet ved NTNU vil du studere de første to studieårene i Trondheim sammen med resten av kullet på 135 studenter.

Fra tredje studieår vil det være mulig å fortsette medisinstudiet ved NTNU Link Levanger. Link har 16 studieplasser som du kan søke deg til helt frem til våren i andre studieår. 

Hvis plassene ikke er fylt opp må du være forberedt på å bli trukket ut til å fullføre studiet i Levanger. Den eventuelle loddtrekningen skjer i vårsemesteret i andre studieår.


Opptak

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak. Opptaksrammen for dette studieprogrammet er 135 plasser, og opptaksgrensen i 2019 var 61 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 67,3 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

De fleste som er ferdig med medisinstudiet jobber som leger, enten på sykehus eller på legekontor.

Men det finnes også andre muligheter for eksempel innen forskning, administrasjon eller undervisning.


Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Profesjonsstudiet i medisin er en 6-årig utdanning.

Studiet legger vekt på tidlig og mye pasientkontakt. Problembasert læring og andre studentaktiviserende læringsformer er viktige deler av studiemodellen.


Studieveiledning

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: medisinstudiet@mh.ntnu.no eller telefon 73 55 11 00 .

Du kan og besøke oss på Øya: Medisinsk teknisk forskningssenter

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Gradsnavn: Candidatus medicinae
 • Studiepoeng: 360
 • Studiekode opptak: 194 740
 • Poenggrense:
 • Poenggrense f.vitnemål:
 • Ansvarlig: Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Øya, Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.