Medisin

Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Medisin

– Studiets oppbygging

Informasjon om studieplanen

Oversikt over perspektivemner er veiledende. Alle åpne emner på NTNU på 7,5 studiepoeng kan brukes som perspektivemne. Unntak er emner som hører inn under Fakultet for medisin og helsevitenskap, og noen emner som kan overlappe innholdsmessig med medisinstudiet.

Fra og med studieåret/opptak 2021 vil det blir endringer når det gjelder perspektivemne. Områdeemne vil komme inn i medisinstudiet. Utfyllende informasjon om dette kommer i løpet av høsten 2020.


studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Studieplan for NTNU Link

Studieplan for NTNU Link

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4011 Medisin 1. års eksamen  
  Valgbart perspektivemne 7,5
EXPH0005 Exphil-MH 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4011 Medisin 1. års eksamen (integrert eksamen 1. og 2. semester) 45

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4020 Medisin 2. års eksamen  
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4020 Medisin 2. års eksamen (integrert eksamen 3. og 4. semester) 60

3. år - NTNU Link

Studiehåbdbok for Link

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4031 Medisin 3. års eksamen  
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4031 Medisin 3. års eksamen (integrert eksamen 5. og 6. semester) 60

4. år - NTNU Link

Syvende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4044 Medisin 4. års eksamen, høstsemester 30
Åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4045 Medisin 4. års eksamen, vårsemester 30

5. år

Niende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4051 Hovedoppgave 30
Tiende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4053 Utplassering lokalsykehus 22,5
  Eksperter i Team 7,5

6. år

Ellevte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4061 Samfunnsmedisinsk eksamen 30
Tolvte semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4062 Medisinsk avsluttende eksamen 30