Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Medisin

– Studiets oppbygging

Studieplanen for årets opptak er først klar i juni/juli. Studieplanen for 2018 er likelydende som den som kommer for 2019.

Oversikt over perspektivemner er veiledende. Alle åpne emner på NTNU på 7,5 studiepoeng kan brukes som perspektivemne. Unntak er emner som hører inn under Fakultet for medisin og helsevitenskap, og noen emner som kan overlappe innholdsmessig med medisinstudiet.


Studieplan

Studieplan for NTNU Link

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4011 Medisin 1. års eksamen  
  Valgbart perspektivemne 7,5
EXPH0005 Exphil-MH 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4011 Medisin 1. års eksamen (integrert eksamen 1. og 2. semester) 45

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4020 Medisin 2. års eksamen  
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4020 Medisin 2. års eksamen (integrert eksamen 3. og 4. semester) 60

3. år - NTNU Link

Studiehåbdbok for Link

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4031 Medisin 3. års eksamen  
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4031 Medisin 3. års eksamen (integrert eksamen 5. og 6. semester) 60

4. år - NTNU Link

Syvende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4042 Medisin 4. års eksamen, høstsemester 30
Åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4043 Medisin 4. års eksamen, vårsemester 30

5. år

Niende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4051 Hovedoppgave 30
Tiende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4053 Utplassering lokalsykehus 22,5
  Eksperter i Team 7,5

6. år

Ellevte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4061 Samfunnsmedisinsk eksamen 30
Tolvte semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4062 Medisinsk avsluttende eksamen 30