Profesjonsstudium

Medisin

– Ny studieretning

Fra og med høsten 2016 økte antall studieplasser på profesjonsstudiet i medisin ved NTNU med 15 studenter, fra 120 til 135 studieplasser. 

I første og andre studieår foregår mesteparten av fellesundervisningen på campus Øya i Trondheim. Fra og med høsten 2018 skal ca 15 studenter på 3. og 4. studieår ha hoveddelen av sin undervisning i Levanger.

På 2. studieår vil du få muligheten til å søke om plass på NTNU LINK – Medisinstudiet i Nord-Trøndelag. Fakultetet behandler søknadene og kan eventuelt foreta loddtrekning.  
3. og 4. studieår har en del obligatorisk undervisning, og du må derfor være forberedt på å måtte tilbringe en betydelig mengde tid i Trondheim eller Levanger avhengig av hvor du får plass.


Studieretningen vil på lik linje med den tradisjonelle studiemodellen føre til autorisasjon som lege ved fullført studie, og vil ha de samme læringsmålene.