Medisin

Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Medisin

– Studiemiljø

Studenter i auditoriet på Lab-senteret

Å bli medisinstudent er noe nytt. Du vil forstå hvordan den fascinerende menneskekroppen fungerer. Du vil lære å være menneskelig og vitenskapelig på en gang! Du vil få oppleve å ta imot et nyfødt barn; livets mirakel. Kanskje får du være med på en operasjon der livstruende blødninger stoppes i siste sekund, eller du møter voksne, gråtende mennesker.

Det første du opplever som ny student, er at studenter på 2. studieår har laget et stort fadderprogram for deg og dine nye medstudenter. Du skal få kjenne at du er svært velkommen til et nytt studium. Allerede i løpet av de første ukene blir du kjent med mange nye mennesker, blant annet i faddergruppen, PBL-gruppen og lege-pasientkurs-gruppen din. Du vil lære å bruke mikroskop, få øve på kommunikasjon og undersøkelsesteknikk på medstudenter og pasienter, og får se helsetjenestene innenfra. 

Læringen foregår i undervisningssituasjoner i små og store grupper på sykehus og i kommunehelsetjenestene i Midt-Norge, samt som egenstyrt læring. På universitetet er det lesesaler og grupperom tilgjengelig for studentene til en hver tid. I tillegg har studentene tilgang til et nybygget, helsefaglig bibliotek som inneholder fleksible arbeidsplasser, litteratur, PC-er og personell som er tilgjengelig for hjelp med kunnskapsinnhenting.

Men studiemiljø består ikke kun av undervisning og praksis, det er også hva du gjør det til selv. På medisin er det et mylder av organisasjoner du kan engasjere deg i: Alt fra kor og orkester til festkomiteer og veldedighet – se liste til høyre. Du vil selv få muligheten til å påvirke studiets innhold, samfunnet rundt deg og hvordan du legger opp hverdagen din.

 


Hvordan står det til med hjertet ditt?

Medisinstudenter: Hvordan står det til med hjertet ditt?

MEDISINSTUDENTER

Ved medisinstudiet lærer du fagstoff på mange ulike måter. Blant annet gjennom praktisk erfaring. Vi fulgte medisinstudentene da de undersøkte hverandres hjerter med ultralyd.