Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Medisin

– Om studieprogrammet

Hva er medisin?

Medisin er studiet av det friske og syke mennesket, samt de faktorer som virker inn på dette. Du vil lære om hvordan kroppen normalt fungerer og hva som skjer ved sykdom. For å bli lege må du kjenne kroppens sammensetting og funksjoner i detalj og forstå effekten av omverdenen, fra den minste kjemiske reaksjon til menneske som person i sosiale sammenhenger. Du må i tillegg kjenne til hvordan politikk, økonomi og kultur virker inn på helse og sykdom, hvordan helsetjenestene er bygget opp og hvordan loven regulerer legens arbeid, pasientenes rettigheter med mer


Studer medisin

Har du noen gang lurt på hva som gjør at hjernen husker det du har lest? Hvorfor du får mageknip ved tanke på eksamen? Vil du forske på Alzheimers demens eller på fosterets utvikling? Hva er det egentlig som skjer med kroppen når feberen stiger? Medisinsk forskning fører til nye spennende behandlingsteknikker. Vi får stadig ny kunnskap om sykdomsprosesser og hvordan vi kan forebygge sykdom.

Som medisinstudent ved NTNU får du mulighet til å studere ved et nytt og moderne universitetssykehus, bygget fra 2002-2013. Det medisinske fakultet er integrert med St. Olavs hospital og samarbeider med Trondheim kommune som universitetskommune innen helse. Studentene har tilgang til moderne og funksjonelle arealer til forelesninger, gruppearbeid og egenstudier vegg i vegg med behandlingsrom, laboratorier og annen sykehusaktivitet. Dette gir kort vei mellom forskning, undervisning og pasientbehandling, og gjør deg som student til en naturlig del av sykehushverdagen fra dag en.

Medisinstudiet i Trondheim varer i seks år, og fører fram til graden cand.med. og autorisasjon som lege.

Blogg om utveksling

Medisinstudenter på utveksling i Nepal

Nepalmannen - en slags evetyrer