BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Treårig yrkesfaglærerutdanning

– Videre studier

Bachelorgraden i treårig yrkesfaglærerutdanning fra NTNU gir grunnlag for å søke opptak til det 2-årige masterstudiet Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - studieretning yrkesfag. Denne masterutdanningen er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører, faglige ledere og andre som arbeider med fag- eller yrkesopplæring og kompetanseutvikling i skole, bedrift og offentlig virksomhet. Studiet legger stor vekt på praksis og på utvikling av og refleksjon over egen yrkespraksis. Studiet er basert på den enkelte students opprinnelige fag- eller yrkeskompetanse, bransjens eller virksomhetens kompetansebehov og -utvikling.


Videreutdanning

Kompetanse i skolen – KOMPiS

NTNU tilbyr videreutdanning for yrkesfaglærere i regi av KOMPiS.

Dette utdanningstilbudet er spesielt utviklet for å gi relevant videreutdanning for lærere.

Studiene holder høy faglig og fagdidaktisk kvalitet, og er praksisnære. Kursene er tilpasset lærere som er i jobb, og går derfor med "halv fart", med 30 studiepoeng hvert år.


Studieveiledning

Telefon: +47 73 59 04 00

E-post: studier@ilu.ntnu.no

Besøksadresse: Jonsvannsveien 82, Trondheim

Åpningstider: 09.00–11.30, 12.00–14.00

Postadresse: Institutt for lærerutdanning, NTNU, 7491 Trondheim

 NTNU Skole og lærer