Yrkesfaglærerutdanning

Bachelorprogram, 3-årig

Yrkesfaglærerutdanning

– Teknikk og industriell produksjon

Om teknikk og industriell produksjon

Lærer og elev med maskin på TIP. foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Studieretning teknikk og industriell produksjon er lagt opp slik at det skal være mest mulig relevant for deg. Omtrent halvparten av emnene i yrkesfaget er spesielt tilpasset teknikk og industriell produksjon. Resten er fellesemner for bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. Dette er emner som er relevante for studenter på alle de tre studieretningene. For at du skal få en undervisning som holder høyt faglig nivå, samarbeider vi med de beste fagmiljøene i Norge, som finnes ved NTNU, som er knyttet til teknikk og industriell produksjon, innovasjon og nyskapning. 

Studiet skal være preget av helhet, sammenheng og relevans. En del emner er integrerte emner, det vil si emner som kombinerer yrkesfag med yrkesdidaktikk (profesjonsfag). Samtidig som du utvikler den yrkesfaglige kompetansen din, lærer du også hvordan du kan utvikle relevant opplæring for skole og bedrift. I siste året skriver du en bacheloroppgave som integrerer yrkesfag, profesjonsfag og praksis. Se hvordan studiet er bygd opp.

Dette kan du få oppleve under studiet

  • Bedriftsbesøk: Første studieår er det et bedriftsbesøk knyttet i emnet bransjekunnskap. Vi har ambisjoner om fortsatt å satse på ekskursjoner som er relevante for dere på studiet.
  • Besøk på opplæringskontor: OTEK – Opplæringskontoret for teknologifag
  • Besøk på skoler: Vi har et tett samarbeid med Charlottenlund videregående skole, som er en universitetsskole.