Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Yrkesfaglærerutdanning

– Studiets oppbygning

Utdanningen er satt sammen av følgende elementer:

  • Yrkesfaglig bredde  – 60 studiepoeng
  • Yrkesdaglig dybde – 60 studiepoeng
  • Yrkespedagogikk – 30 studiepoeng
  • Yrkesdidaktikk – 30 studiepoeng
  • Praksisstudier – 12 uker praksis i skolen og 12 uker praksis i bedrift/institusjon

Yrkesfaglig bredde utvikler forståelsen din for bredden i yrkesfaget. Yrkesfaglig dybde utvikler fagkompetansen din og evnen til å utvikle fagområdet ditt. Yrkespedagogikk, yrkesdidaktikk og praksisstudier knytter alle elementene sammen og forbereder deg til å arbeide med opplæring. Alle delene av studiet henger sammen. Undervisningen og opplæringen i de forskjellige delene av studiet foregår parallelt gjennom hele utdanningen.

 

Studieplan