Treårig yrkesfaglærerutdanning

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Treårig yrkesfaglærerutdanning

– Praktisk informasjon

Her har vi samlet en del praktisk informasjon som det kan være kjekt å kjenne til dersom du skal begynne på eller allerede er student ved yrkesfaglærerutdanningen.


Noen overnattingsmuligheter i Trondheim

Fysiske samlinger høsten 2020

Alle samlinger gjennomføres med oppmøte på campus. Dette gjelder alle kull.

Noen overnattingsmuligheter i Trondheim