Yrkesfaglærerutdanning

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Yrkesfaglærerutdanning

– Studiets oppbygning

Studiets oppbygning - oversikt på programnivå

Utdanningen er satt sammen av følgende elementer:

  • Yrkesfaglig bredde  – 60 studiepoeng
  • Yrkesfaglig dybde – 60 studiepoeng
  • Yrkespedagogikk – 30 studiepoeng
  • Yrkesdidaktikk – 30 studiepoeng
  • Praksisstudier – 70 dager pedagogisk praksis (skolepraksis), derav minst 10 dager praksis i ungdomsskolen, og 60 dager yrkesfaglig praksis (yrkespraksis) i bedrift/institusjon

Yrkesfaglig bredde utvikler forståelsen din for bredden i yrkesfaget. Yrkesfaglig dybde utvikler fagkompetansen din og evnen til å utvikle fagområdet ditt. Yrkespedagogikk, yrkesdidaktikk og praksisstudier knytter alle elementene sammen og forbereder deg til å arbeide med opplæring. Alle delene av studiet henger sammen. Undervisningen og opplæringen i de forskjellige delene av studiet foregår parallelt gjennom hele utdanningen.

Organisering, innhald og arbeidsmåtar i studiet

Obligatorisk undervising

Vi forventar at studentane tar ansvar for sitt eige læringsarbeid. Dette tyder at du i utgangspunktet disponerer arbeidstida di sjølv. I eit profesjonsorientert studium som skal kvalifisere deg for læraryrket, er det likevel òg viktig at du som er student blir klar over rolla di i  ein profesjon der lagarbeid får stadig større plass og der innsatsen din har verdi, ikkje berre for di eiga læring, men òg for den faglege utviklinga til kollegaene dine og korleis dei gjer yrket sitt. NTNU har eit godkjenningsansvar som skal sikre at dei som utdannar seg til lærarprofesjonen meistrar kompetanseområde som er grunnleggjande for yrket. Difor er undervisinga i utdanninga gjort obligatorisk.

Dette har to årsaker, anten

  • at informasjonen vi gir i undervisinga er så grunnleggjande for læraryrket at alle lærarar må kjenne til han, eller
  • at undervisinga byggjer på at alle studentane deltar aktivt

For å kunne få formell vurdering (eksamen) i eit emne, må du oppfylle krava til obligatorisk frammøte. Det er krav om minst 80 % frammøte. Dersom du ikkje oppfyller kravet om obligatorisk frammøte i eit emne, kan du få krav om å gjennomføre deler av undervisinga i eit seinare semester, før du kan få vitnemål.

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning - BYRK

1. studieår

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
YFL1001 Ledelse av læringsprosesser 7,5
YFLB1001 Tegning og bransjelære, del 1  7,5
YFLF1001 Matematikk 7,5
YFLF1002 Innføring i studie- og arbeidsmetoder 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LÆR1000 Kunnskap, læring og danning i lærerprofesjonen (områdeemne) 7,5
YFLB1002 Tegning og bransjelære, del 2 7,5
YFLF1005 Bransjekunnskap 7,5
YFLF1006 Fysikk 7,5
YFL4306 Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 1 (oppstart høst) 0

2. studieår 

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
YFL2001 Veiledning og instruksjon 7,5
YFLB2001 Byggteknikk 15
YFLF2001 Materiallære og HMS 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
YFL2002 Tilpassa opplæring og vurdering 7,5
YFLB2002 Anleggsteknikk 15
YFLF2002 Effektiv energibruk 7,5
YFL4307 Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 2 (oppstart høst) 0

3. studieår

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
YFL2003 Skolen i samfunnet 7,5
YFLB2003 Kart og oppmåling 7,5
YFLF2003 Innovasjon og entreprenørskap 15
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
YFL4308 Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 3 (oppstart høst) 0
YFL2900 Bacheloroppgave (oppstart høst) 30

1. studieår

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
YFL1001 Ledelse av læringsprosesser 7,5
YFLE1001 Elektrisitetslære 1 7,5
YFLF1001 Matematikk 7,5
YFLF1002 Innføring i studie- og arbeidsmetoder 7,5
YFL4306  Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 1 0
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LÆR1000 Kunnskap, læring og danning i lærerprofesjonen (områdeemne) 7,5
YFLE1002 Elektrisitetslære 2 7,5
YFLF1005 Bransjekunnskap 7,5
YFLF1006 Fysikk 7,5
YFL4306 Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring  1 0

2. studieår 

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
YFL2001 Veiledning og instruksjon 7,5
YFLE2001 Automatisering 7,5
YFLE2002 Elektriske maskiner 7,5
YFLF2001 Materiallære og HMS 7,5
YFL4307 Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 2 0
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
YFL2002 Tilpassa opplæring og vurdering 7,5
YFLE2003 Data- og elektronikksystemer 15
YFLF2002 Effektiv energibruk 7,5
YFL4307 Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 2 0

3. studieår

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
YFL2003 Skolen i samfunnet 7,5
YFLE2004 Elektriske anlegg 7,5
YFLF2003 Innovasjon og entreprenørskap 15
YFL2900 Bacheloroppgave  
YFL4308 Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 3 0
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
YFL2900 Bacheloroppgave (oppstart høst) 30
YFL4308 Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 3 0

1. studieår

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
YFL1001 Ledelse av læringsprosesser 7,5
YFLH1001 Anatomi og fysiologi 7,5
YFLH1004 Ernæringslære 7,5
YFLH1002 Kommunikasjon og samhandling 1 7,5
YFL4306  Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 1 0
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LÆR1000 Kunnskap, læring og danning i lærerprofesjonen (områdeemne) 7,5
YFLH1003 Helsefremmende arbeid 1 15
YFLH1005 Yrkesutøving 1 7,5
YFL4306 Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 1 0

2. studieår 

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
YFL2001 Veiledning og instruksjon 7,5
YFLH2003 Helsefremmende arbeid 2

7,5

YFLH2001 Kommunikasjon og samhandling 2 7,5
YFL2002 Tilpassa opplæring og vurdering 7,5
YFL4307 Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 2 0
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
YFLH2003 Helsefremmende arbeid 2 7,5
YFLH2004 Fordypningsoppgave 7,5
YFLH2005 Yrkesutøving 2 7,5
YFL2002 Tilpassa opplæring og vurdering 7,5
YFL4307 Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 2 0

3. studieår

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
YFL2003 Skolen i samfunnet 7,5
YFLH2006 Helsefremmende arbeid 3 7,5
YFLH2007 Etikk 15
YFL2900 Bacheloroppgave  
YFL4308 Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 3 0
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
YFL2900 Bacheloroppgave (oppstart høst) 30
YFL4308 Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 3 0

1. studieår

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
YFL1001 Ledelse av læringsprosesser 7,5
YFLF1001 Matematikk 7,5
YFLF1002 Innføring i studie- og arbeidsmetoder 7,5
YFL4306  Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 1 0
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LÆR1000 Kunnskap, læring og danning i lærerprofesjonen (områdeemne) 7,5
YFLF1005 Bransjekunnskap 7,5
YFLF1006 Fysikk 7,5
YFLT1001 Fagbasert DAK (oppstart på høsten) 15
YFL4306 Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 1 0

2. studieår 

Tredje semester
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
YFL2001 Veiledning og instruksjon 7,5
YFLF2001 Materiallære og HMS 7,5
YFLT2001 Fluidteknikk 7,5
YFLT2002 El-lære 7,5
YFL4307 Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 2 0
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
YFL2002 Tilpassa opplæring og vurdering 7,5
YFLF2002 Effektiv energibruk 7,5
YFLT2004 Sammenføyningsteknikk 7,5
YFLT2005 Automatisering 7,5
YFL4307 Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 2 0

3. studieår

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
YFL2003 Skolen i samfunnet 7,5
YFLF2003 Innovasjon og entreprenørskap 7,5
YFLT2006 Lean produksjon og kvalitetsstyring 7,5
YFL4308 Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 3 0
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
YFL2900 Bacheloroppgave (oppstart høst) 30
YFL4308 Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 3 0

KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.