Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Yrkesfaglærerutdanning

– Om yrkesfaglærerutdanning

Hva er yrkesfaglærerutdanning?

Studiet er for deg som allerede har fag-/svennebrev eller tilsvarende og to års yrkespraksis. Med en treårig yrkesfaglærerutdanning får du faglig tyngde, samtidig som du utdanner deg til lærer i ditt eget fagfelt. Du får jobbe med ungdom og inspirere dem i et fagfelt du allerede kjenner godt. Studiet er samlingsbasert, med tre ukesamlinger i Trondheim hvert semester. Samlingene er fylt med faglige aktiviteter, blant annet forelesninger, seminarer, gruppearbeid og skole- og bedriftsbesøk. I løpet av studietiden skal du også gjennomføre praksis i skole og i bedrifter/institusjoner.

Hvorfor velge yrkesfaglærerutdanning?

Studiet passer for deg som er stolt av faget ditt og som ønsker å jobbe med ungdom. Du er faglig dyktig og ønsker å dele kunnskapen din med andre. Som yrkesfaglærer gjør du en viktig innsats i å heve yrkeskompetansen i fagfeltet ditt. Vi tilbyr studieretninger for flere av utdanningsprogrammene i videregående skole: bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, og teknikk og industriell produksjon. Den enkelte studieretningen gir deg kompetanse innrettet mot det tilsvarende utdanningsprogrammet i videregående opplæring.

Veien videre

Etter tre års utdanning er du kvalifisert til å jobbe som yrkesfaglærer i videregående skole. I tillegg kan du jobbe med opplæring i grunnskolen, på opplæringskontor og på ulike arbeidsplasser. Som utdannet fagarbeider og lærer får du dobbel yrkeskompetanse. Det gir deg flere ben å stå på i arbeidsmarkedet. Fullført yrkesfaglærerutdanning gir deg en bachelorgrad, og gjør deg kvalifisert for relevante masterstudier.