Webutvikling

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Webutvikling

– Videre studier

Webutvikling

Studiet kvalifiserer til opptak til master­programmet i Interaction Design ved NTNU Gjøvik, samt andre master­programmer nasjonalt og internasjonalt.

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.