Teknologidesign og ledelse

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Teknologidesign og ledelse

– Videre studier

Studenter studerer objekt i 3D-printeren

Studiet kvalifiserer også for opptak til masterutdanninger i inn- og utlandet. Ved NTNU Trondheim tilbys Master in Industrial Design. I England har vi avtale med University of Coventry for opptak til Master i Product Design.

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.