Teknologidesign og ledelse

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Teknologidesign og ledelse

– Studiets oppbygging

I løpet av studiet skal du få kunnskap om teknologi, design og ledelse.

Produktutvikling starter som en kreativ designprosess. Gjennom kvalitetssikring og bevisste valg blir produktet til. Dette handler om struktur, form, materialer, dimensjoner, overflater og farger.  Produktet skal tåle belastningen, teperaturene og miljøet det skal brukes i.

Studiet har emner som gir deg den nødvendige grunnkompetansen om hele denne prosessen. Du får en innføring i

  • design og konstruksjon
  • produksjon og materialvalg
  • merkevare og produktsemantikk
  • brukerrelasjon og funksjon
  • produktets livssyklus

Du lærer dette gjennom forelesninger, gruppeoppgaver, ferdighetstrening, praksisveiledning, laboratoriearbeid, selvstudie og nettbasert læring. Dette studiet har mye prosjektarbeid.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Den er ofte et gruppeprosjekt eller prosjektoppgave i samarbeid med en bedrift. Dette gir deg muligheten til å sette teori i praksis, og teste kunnskapen du har tilegnet deg gjennom hele studiet.

Som student på Teknologidesign og ledelse får du også mulighet til å delta i forskningsprosjekter ved NTNU eller prosjekter som NTNU har i samarbeid med ulike bedrifter.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan