Teknologidesign og ledelse

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Teknologidesign og ledelse

– Om teknologidesign og ledelse

Tre studenter med en mini-3D-printer

Teknologidesign og ledelse er et bredt sammensatt studieprogram som gir deg oversikt over alt knyttet til produktutvikling. Dette inkluderer de kreative, estetiske, teknologiske og økonomiske delene av prosessen. Du lærer produksjonsmetoder, universell utforming, prosjektledelse, kvalitetsledelse og organisasjonskultur.

Tverrfaglig tilnærming og breddekompetanse

I arbeidslivet er det ofte viktig å ha samarbeide på tvers av fagområder. Teknologidesign og ledelse er satt sammen for å gi deg breddekompetanse i stedet for spisskompetanse. NTNU har en rekke samarbeidspartnere i næringslivet og i offentlig sektor som tilbyr ulike studentoppgaver underveis i studiet, slik at du får testet denne breddekompetansen i praksis.

Fra idé til ferdig produkt

Studiet gir deg innsikt i hele prosessen fra idé til ferdig produsert produkt. Du lærer blant annet hvordan du

  • kan utvikle og designe produkter
  • kan benytte dataverktøy i designprosessen
  • bygger opp en merkevare
  • analyserer produkter og systemer med fokus på inkluderende design
  • leder produksjonen og bedriften
  • sikrer kvaliteten og tilfredsstiller miljøkravene

Som student her bruker du både tradisjonelle metoder for å visualisere design, som penn og papir, og moderne digitale verktøy. Du får tilgang til 3D-printere, slik at du raskt kan visualisere produktideer i ulike plastmaterialer.

Du får også tilgang til modellverkstedet, der du kan framstille skissemodeller og funksjonsmodeller i ulike materialer.

Hvorfor velge dette studiet

Studiet passer for deg som er interessert i produktutvikling. Studiet vil også gi deg gode ferdigheter i ledelse og samarbeid i team.

Forskning

Forskning

Helsepersonell prøver prototyp av de nye ansiktsmasker.
Foto: Gjøvik kommune

NTNU 3D-printer forbedret smittevernutstyr til sykehus

NTNU i Gjøvik har utviklet en bedre design på ansiktsmaskene, som er en del av smittevernutstyret til helsepersonell. Denne uken starter storproduksjon av det nye utstyret på universitetets 3D-printere. Antagelig kan de lage oppimot 250 pr dag.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Vi må bruke ressursene våre smartere, forbruke mindre og lage bedre produkter. Vil du bli med og finne løsningene?

Ikon - FNs bærekraftsmål - anstendig arbeid og økonomisk vekstIkon - FNs bærekraftmål - Innovasjon og infrastrukturIkon - FNs bærekraftsmål - ansvarlig forbruk og produksjonIkon - FNs bærekratsmål - stoppe klimaendringene