Utveksling i Santiago de Compostela

Anna Vederhus valgte å reise til Santiago de Compostela i nordvest-Spania fordi NTNU hadde samarbeidsavtale med universitetet der. At byen er en passe stor studentby på størrelse med Trondheim og at det i tillegg er en vakker pilgrimsby med sterkt innslag av det nasjonale språket galeisk vekket hennes interesse.

 

Hvor lenge var du ute?

Jeg var på utveksling et vårsemester. Fra februar til mai. Det var andre semesteret i spanskårstudiumet jeg tok på Dragvoll. Jeg vil anbefale å være på utveksling et helt år. Min opplevelse var fantastisk, men litt for kort. For språkets del tror jeg også det er viktig å være der et helt år.

Hvilket utbytte fikk du av fagene du tok?

Jeg fikk et kjempeutbytte av de 5 fagene jeg tok. Det var  fag jeg fikk forhåndsgodkjent hjemme i Trondheim, som ville sammenfalle med de tre fagene i vårsemesteret til spansk årsstudiumet. På grunn av forskjellig poengsystem i Norge og Spania, måtte jeg ta fem fag for å få tilstrekkelig med poeng, slik at  jeg fikk fullført årsstudiumet. Det ble mye, men også utrolig lærerrikt.

Jeg vil påstå at nivået var betraktelig høyere, ettersom jeg tok spanske språkfag, med andre etniske spanske studenter. Dette utfordret meg, og jeg måtte legge ned mye arbeid for å bestå fagene. Jeg har fått utrolig mye igjen for det. Alt gikk på spansk eller galeisk så læringskurven ble bratt både skriftlig og muntlig og ikke minst for å komme inn i et universitetsmiljø i et nytt land. Det var kjempespennende..

Hva er det beste ved å studere i utlandet?

Utfordre seg selv på nye områder. Lære et nytt språk. Det er en utrolig mestringsfølelse å kunne kommunisere med andre fra et annet sted i verden med nytt språk. Og man blir kjent med folk på en helt ny måte. Språk er så stor del av en kultur. Man utvider perspektivet sitt og kommer seg ut av den norske boblen, det er sunt.

Det å få venner fra Spania og også andre utvekslingstudenter fra hele verden var noe jeg har satt stor pris på i ettertid. 

Har du noen råd til andre studenter som tenker på å reise ut?

Dra! Og aller helst alene. Det er mye lettere å få nye venner og kontakter når man reiser alene, man presser seg selv til å være sosial, og man blir nødt til å utfordre seg selv. Med nye utenlandske venner, kommer også språket fortere og man får alt i alt mer ut av utenlandsoppholdet.

Ta studiet seriøst! Alt arbeid man legger ned får man utrolig mye igjen for, både språklig og faglig.

Det er også lurt å bli kjent med lokale studenter som tar samme fag. Ta kontakt med evt. buddy-program, de hjalp meg til å finne bolig, rimelig og sentralt fra dag en.

Selv hadde jeg en ganske tøff tid den første måneden. Å være på et ukjent sted helt alene, er krevende, men det løsnet seg, og da det halve året var gått hadde jeg ikke lyst til å reise. Jeg vil påstå at jeg lærte mer av mitt utenlandsopphold enn det jeg har gjort over flere år i Norge. Lært om meg selv, lært en ny kultur og et nytt språk og kjenne.

Anna på utveksling i Spania