Bachelorprogram, 3-årig

Sosiologi

– Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i sosiologi er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normert på tre år (seks semester).

Bachelorprogrammet består av:

  • de obligatoriske innføringsemnene ex.phil. og perspektivemnet, til sammen 15 studiepoeng
  • en fordypning i sosiologi (inkludert Ex.fac.) på til sammen 105 studiepoeng
  • et breddeår på til sammen 60 studiepoeng

Det er viktig at SOS1000 tas først og at SOS2900 tas som ett av de siste emnene.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS1000 Innføring i sosiologi (ex.fac.) 15
SOS1016 Sosiologi og samfunn 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS1001 Samfunnsteori 15
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15

 

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg

Andre studieår er et breddeår med flere valgmuligheter.

60

Du kan i breddeåret velge mellom:

  • Årsstudium i et annet fag
  • Utenlandsopphold
  • Innpasse emner du har tatt ved et annet studiested
  • Valgfrie emner

Les mer

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0003 Ex.phil 7,5
  Perspektivemne 7,5
Flere valg Valgbare fordypningsemner i sosiologi eller statsvitenskap (se liste nedenfor) 15
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS2000 Teorier og modeller i sosiologi 7,5
SOS20XX Valgbart fordypningsemne i rekken SOS2006-SOS2010 (se liste nedenfor) 7,5
SOS2900 Bacheloroppgave i sosiologi 15

 

Valgbare fordypningsemner
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
SOS1006 Mediesosiologi 15 Vår Åpent
SOS2006 Arbeid og organisasjon 7,5 Vår Åpent
SOS2009 Medier og samfunn 7,5 Vår Åpent
SOS2010 Sosial ulikhet, familie og velferd 7,5 Vår Åpent
SOS2016 Sosiologi i praksis 7,5 Høst Studierettskrav
SOS2017 Sikkerhet og organisasjon 7,5 Høst Åpent
SOS2018 Organisasjonsteori 7,5 Høst Åpent
SOS2019 Vår sosiale virkelighet 7,5 Høst Åpent
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk 15 Høst Åpent
POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk adferd 15 Vår Åpent
POL1002 Innføring i statsvitenskap:Offentlig politikk og administrasjon 15 Vår Åpent
POL1003 The Politics of Environment, Energy and Resource Management 7,5 Vår Åpent
POL1004 Globalisering: Norge i det internasjonale samfunn 7,5 Høst Åpent
POL1005 Vurdering av politisk risiko 7,5 Høst Åpent
POL2012 Teorier i politisk økonomi 7,5 Høst Åpent
POL2013 Spesialiseringsemne i statsvitenskap, Internasjonal politikk 7,5 Vår Åpent
POL2014 Spesialiseringsemne i statsvitenskap, Komparativ politikk 7,5 Vår Åpent
POL2016 Spesialiseringsemne i statsvitenskap, Politisk adferd og politisk kommunikasjon 7,5 Vår Åpent
POL2017 Spesialiseringsemne i statsvitenskap, Offentlig politikk og administrasjon 7,5 Vår Åpent
POL2018 Japansk kultur og politisk-økonomiske system 7,5 Høst Åpent
POL2019 Øst-Asia: Internasjonal i politikk 7,5 Høst Åpent
POL2020 Amerika i verden 7,5 Høst Åpent
POL2022 Petroleumsforvaltning, politisk økonomi og etikk 7,5 Høst Åpent

Detaljer om studieprogrammet finner du i studieplanen for sosiologi i studiehåndboka.


Thu, 29 Jun 2017 13:43:35 +0200