Bachelorprogram, 3-årig

Sosiologi

– Om sosiologi
Illustrasjonsfoto: studenter kommer til Dragvoll

Hva betyr mor og far for ditt valg av utdanning og yrke? Er du opptatt av mobbing og negative sider ved sosiale medier? Er du interessert i hvordan flyktninger integreres, eller i betydningen av organisering og ledelse på en arbeidsplass?

Sosiologistudiet passer for deg som er opptatt av menneskelig samspill og som ønsker å forstå samfunnet vi lever i. Du vil lære om hvordan endringer i samfunnet påvirker enkeltmenneskets valgmuligheter og handlinger. 

I løpet av det treårige studieløpet vil du få innsikt i sosiologiens perspektiver på samfunn og samfunnsutvikling. Du vil få oversikt over bredden i sosiologiens begreper, teorier og metoder til utforskning og forståelse av fenomener som kommunikasjon, klasse/lagdeling, makt, velferdsstat, arbeid, organisasjon, familie, kjønn, innvandring, sosialisering, identitet, kultur, etnisitet og hverdagsliv. Det treårige studiet legger også vekt på hvordan du kan forstå begreper, teorier, deg selv og din rolle i relasjon til ulike institusjoner og nivåer av samfunn. Gjennom studieløpet vil du få anledning til kreativt å utforske temaer som interesserer deg med sosiologiens verktøy. 

Du lærer ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, som statistisk analyse og  intervjuer.  Dette er verktøy som er svært anvendbare i yrkessammenheng. Du får muligheten til å fordype deg i temaer som du synes er spesielt interessante, både gjennom valgemner og et selvstendig forskningsarbeid: bacheloroppgaven.   

Bachelorstudiet går over tre år (180 studiepoeng). Du skal ha minst 105 studiepoeng i fordypningen i sosiologi. I andre år av studiet kan du ta et årsstudium i et annet fag, for eksempel statsvitenskap eller i et valgbart emne ved NTNU. Du kan også dra på utveksling til et  universitet i utlandet.  

Med en bachelor i sosiologi er du godt rustet til å gå videre på en master i sosiologi. Du får bred samfunnsvitenskapelig kompetanse, samtidig som du kan spesialisere deg innen mange ulike og spennende fagområder. Gjennom bred kompetanse og spesialisering underveis gir sosiologien deg varierte jobbmuligheter. Du er på ingen måte låst til å jobbe innenfor ett spesielt område eller med én spesiell arbeidsoppgave når du er ferdig.