Bachelorprogram, 3-årig

Sosiologi

– Jobbmuligheter

Faglig og metodisk kompetanse

Sosiologer kan bruke sin faglige og metodiske kompetanse til å finne ny kunnskap og finne løsninger på problemer for sine oppdragsgivere. Hvilke tema sosiologene jobber med varierer, men fordi utdanningen er både generell og spesiell vil en sosiolog alltid kunne sette seg raskt inn i nye tema og oppgaver. Denne allsidige kompetansen gjør at vi finner sosiologer som arbeider innen mange områder innenfor offentlig forvaltning og privat næringsliv med planleggings-, prosjekt- og utredningsarbeid.

Som faglige konsulenter/rådgivere i ulike prosjekter kan sosiologer gi råd basert på vitenskapelige fakta. Med sin kompetanse om gruppeprosesser og ledelse kan sosiologer også delta i og lede prosjekter. Dette arbeidet utføres i både privat og offentlig virksomhet.

Visste du at forskningen ofte er organisert i prosjekter der man sammen med forskere fra eget eller andre fagfelt forsøker å løse problemstillinger? Sosiologer har gjennom forskningsrelatert arbeid en viktig rolle i samfunnsutviklingen ved å sette søkelys på ulike problemer som for eksempel overgrep, maktmisbruk og rusproblematikk.

Studiet utvikler yrkeskompetanse innrettet mot:

  • planleggings- og utredningsarbeid innen den offentlige forvaltningen og det private næringsliv (fagkonsulent/konsulent/ rådgiver)
  • arbeid i interesseorganisasjoner
  • arbeid i internasjonale organisasjoner
  • formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer
  • undervisningsoppgaver i videregående skoler, universitet og høyskole


Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Finn oppgaver, praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet om tema til oppgaver, praksisplasser, sommerjobber, del- og heltidsjobber.

Som NTNU-student kan du også bli benyttet  til idé- og forretningsutvikling.


Sosiologer i arbeidslivet

Bildelenke med tekst: Siri Haugan, Klinikk for rus og avhengighet, St. Olavs hospital

Bildelenke med tekst: Kristin Thorshaug, INTERFACE

Bildelenke med tekst: Sissel Jørgensen Smørdal, NAV Rygge

Bildelenke med tekst: Christer G. Lundquist, Stepp Inn

Bildetekst med lenke: Silje Heistein Lund, Voss kommune