Bachelor, treårig

Bachelorprogram i samfunnsøkonomi

– Oppbygning

Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi har en normert studietid på tre år (180 studiepoeng).

Bachelorprogrammet består av:

 • en fordypning i samfunnsøkonomi, som består av obligatoriske og valgbare emner på til sammen 105 studiepoeng
 • de obligatoriske innføringsemnene, ex.phil. og perspektivemne på til sammen 15 studiepoeng
 • en av følgende tre støtteprofiler:
    - IKT
    - Økonomi og administrasjon
    - Politisk økonomi

  Dersom du ikke ønsker en av de tre støtteprofilene i graden din, kan du også ta valgfrie emner eller dra på utveksling. Støtteprofilene er tilgjengelige fra studieåret 2018/2019. 
   

Obligatoriske emner innen samfunnsøkonomi er SØK1000SØK1001SØK1002
SØK1004SØK1011SØK1012SØK2901. I tillegg må du ta 30 valgfrie studiepoeng fra SØK2000-serien.


 

Studieplan

Valgbare fordypningsemner
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
SØK2005 Finansmarkeder 7,5 Vår Åpent
SØK2006 International Trade (Internasjonal handel) 7,5 Vår Åpent
SØK2007 Development Economics (Utviklingsøkonomi) 7,5 Vår Åpent
SØK2008 Offentlig økonomi 7,5 Høst Åpent
SØK2009 International Macroeconomics (Internasjonal makroøkonomi) 7,5 Høst Åpent
SØK2010 Banking (Bank- og kredittmarkeder) 7,5 Vår Åpent
SØK2103 Politisk økonomi 7,5 Høst Åpent

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

Instituttet tilbyr også emnene SØK1101 Miljø- og ressursøkonomi og SØK1152 Økonomiske utfordringer for en ressursbasert økonomi, men disse kan ikke inngå i fordypningen i samfunnsøkonomi.