Bachelor, treårig

Bachelorprogram i samfunnsøkonomi

– Oppbygning

Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi har en normert studietid på tre år (180 studiepoeng).

Bachelorprogrammet består av:

  • en fordypning i samfunnsøkonomi, som består av obligatoriske og valgbare emner på til sammen 105 studiepoeng
  • de obligatoriske innføringsemnene ex.phil. og perspektivemnet på til sammen 15 studiepoeng
  • et breddeår (valgfrie emner) på til sammen 60 studiepoeng

Obligatoriske emner innen samfunnsøkonomi er SØK1000SØK1001SØK1002SØK1004SØK1011SØK1012SØK2901. I tillegg må du ta 30 valgfrie studiepoeng fra SØK2000-serien.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi 15
SØK1001 Matematikk for økonomer 7,5
SØK1002 Mikroøkonomisk analyse 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK1011 Markeder og markedssvikt 15
SØK1012 Makroøkonomisk analyse 15

 

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg

Andre studieår er et breddeår med flere valgmuligheter.

60

Du kan i breddeåret velge mellom:

 

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK1004 Statistikk for økonomer 7,5
EXPH0003 Ex.phil. for humaniora og samfunnsvitenskap 7,5
  Perspektivemne* 7,5
  Valgbare fordypningsemner fra serien under 7,5

 

Sjette semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Valgbare fordypningsemner fra serien under 22,5
SØK2901 Bacheloroppgave i samfunnsøkonomi 7,5


* Perspektivemne

Instituttet foreslår:

  • TIØ4258 Teknologiledelse eller TDT4110/4105 IT Grunnkurs (Python/Matlab) for analytisk anlagte studenter. 
  • SANT0002 Psykolosisk antropologi, HIST2405 Økonomisk historie eller TIØ4215 Kontraktsrett og kontraktsforhandlinger for de mer samfunnsfaglig/humanistisk intereserte. 
  • TIØ4146 Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter kan ikke inngå som perspektivemne for samfunnsøkonomistudenter. 

Detaljer om studieprogrammet finner du i studieplanen for samfunnsøkonomi.


Valgbare fordypningsemner
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
SØK2005 Finansmarkeder 7,5 Vår Åpent
SØK2006 International Trade (Internasjonal handel) 7,5 Vår Åpent
SØK2007 Development Economics (Utviklingsøkonomi) 7,5 Vår Åpent
SØK2008 Offentlig økonomi 7,5 Høst Åpent
SØK2009 International Macroeconomics (Internasjonal makroøkonomi) 7,5 Høst Åpent
SØK2010 Banking (Bank- og kredittmarkeder) 7,5 Vår Åpent
SØK2103 Politisk økonomi 7,5 Høst Åpent

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

Instituttet tilbyr også emnene SØK1101 Miljø- og ressursøkonomi og SØK1152 Økonomiske utfordringer for en ressursbasert økonomi, men disse kan ikke inngå i fordypningen i samfunnsøkonomi.


Fellesemner

Ex.phil., ex.fac. og perspektivemner
Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorprogram og 5-årige masterprogram ved NTNU.

Forslag til valgfrie emner

Instituttet har laget et forslag til valgfrie emner for bachelor i samfunnsøkonomi. Oversikten gir et godt grunnlag for videre masterstudier i samfunnsøkonomi.