Læringsutbytte

En student som har fullført bachelorstudiet i samfunnsøkonomi forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap 

  • ha god forståelse av sentrale begrep, statistiske metoder og teoretiske modeller innenfor samfunnsøkonomi
  • kunne analysere og problematisere virkningene av økonomisk politikk og andre sjokk økonomien blir utsatt for
  • ha solide kunnskaper om økonomiske mekanismer innenfor utvalgte temaer, som f.eks. internasjonal handel, utviklingsøkonomi, finansiell økonomi og offentlig økonomi 

Ferdigheter 

  • ha analytisk kompetanse til å konstruere og bruke økonomiske modeller til å forstå og analysere sentrale samfunnsøkonomiske problemstillinger
  • kunne gjennomføre selvstendige statistiske analyser
  • kunne tolke relevant faglitteratur og formidle dette til personer med annen faglig bakgrunn  

Generell kompetanse 

  • kunne arbeide godt sammen med personer som har en annen faglig bakgrunn enn seg selv
  • kunne arbeide selvstendig og organisere og planlegge eget arbeid innenfor gitte frister
  • kunne innhente og bruke relevant informasjon i faglig sammenheng, samt vurdere kilders pålitelighet