Bachelor, 3-årig

Sosialantropologi

– Utenlandsopphold

Når du er tatt opp til et studieprogram ved NTNU, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.

På bachelor i sosialantropologi kan du reise på utveksling i ett til to semester, og instituttet anbefaler at du reiser ut i tredje og/eller fjerde semester for å ta valgfrie emner.

Kontakt gjerne studieveilederne på instituttet hvis du ønsker hjelp til å planlegge studiet.


Siv Elisabeth har vært på utveksling til Budapest i Ungarn

Mitt navn er Siv Elisabeth Loe og går sisteåret på bachelor i sosialantropologi. Jente på sykkel i Budapest

Høsten 2015 og våren 2016 var jeg på utveksling i Budapest i Ungarn. Jeg viste ikke om jeg skulle velge ett eller to semester, men merket fort at ett semester ble for lite.

Jeg dro på utveksling fordi jeg følte det var en selvfølge, ikke bare fordi det virket utrolig artig og spennende, men også fordi det er så viktig for å få mer samfunnsforståelse. 

Først bestemte jeg meg for å være i Europa, fordi man får Erasmus+ stipend. Jeg fant fort ut at jeg ville til Budapest fordi det er en sentral by i Øst-Europa med mye kulturliv, mange reisemuligheter og billig levevilkår. 

Jeg fikk igjen mye mer enn jeg trodde når jeg var på utveksling. Jeg fikk meg et stort internasjonalt nettverk, fikk meg mange gode venner, jeg fikk reist over hele Øst-Europa, jeg ble flinkere i engelsk og jeg fikk fritt velge hvilke fag jeg ønsket å ta.

Ved å dra til et annet land med en annen kultur fikk jeg utfordret meg selv, noe som vil være med meg videre i en samfunnsvitenskapelig karriere. 

Tessa har vært på utveksling til Wien i Østerrike

Navn: Tessa van der Staak

Studieprogram: Bachelor i Sosialantropologi

Hvor har du vært på utveksling?
Jeg var i Wien, Østerrike, i to semester.

Hvorfor dro du på utveksling?
Først og fremst for erfaringen. Jeg ville gjerne oppleve å bo i et annet land og få reist mye, og utveksling er en av de letteste måtene å få dette til. Læringsutbytte og fremtidige jobbmuligheter var også viktige grunner. Spesielt i et felt som antropologi følte jeg det var viktig å få internasjonal erfaring.

Hvorfor valgte du det universitetet/landet?
Jeg elsker gamle storbyer og Wien hadde alt jeg ønska meg. Det er en metropol for kunst og kultur, med både mye klassisk og mye nytt. Det er en by hvor de fleste Europeiske kulturer møtes, plassert midt i mellom Øst og Vest-Europa, med sterke påvirkninger fra sør. Det er veldig lett å reise rundt omkring ifra Wien. Jeg tok mange turer til Ungarn, Praha, Italia, osv. Byen selv har helt fantastisk arkitektur, kafé-kultur, uteliv og varmt klima. Opprinnelig hadde jeg tenkte å dra til Italia, men med kun et semester før avreise ble språk et problem. Så jeg satsa heller på tysk, og lærte meg det til et brukbart nivå på det halve året jeg hadde (ved de fleste universiteter finnes det intensive sommerkurs for lokalspråket, anbefales sterkt!) Jeg hadde aldri vært i Wien før utvekslingen, men er veldig glad for at jeg satsa på et nytt sted, som jeg etter hvert ble så godt kjent med. Jeg har blitt fullstendig forelsket i Wien.

Hva fikk du ut av dette utenlandsoppholdet?
Veldig mye mer enn jeg forventa på forhånd. De fleste har hørt standard-lista før: Læringsutbytte, internasjonale kontakter, mulighet for å lære seg et språk, personlig utvikling, osv. og alt dette stemmer, men det er mye mer enn det og. Som utvekslingsstudent havner man kjapt oppi et internasjonalt miljø og jeg har møtt fantastiske og inspirerende mennesker fra hele verden. Jeg lærte masse om andre verdenssyn og andre land som jeg visste lite om på forhånd.

Universitetsmiljøet er veldig annerledes i Østerrike. Det er mindre grupper, mer fokus på egne arbeid og skrive sine egne vitenskapelige artikler. Jeg føler jeg står mye sterkere faglige nå.

Mest av alt sitter jeg igjen med en haug av gode minner, og en skikkelig «travel-bug». 

Jeg oppfordrer alle som kan, å dra på utveksling i løpet av studiene. Det er litt papirarbeid, men man får veldig mye tilbake for det. Utveksling har sine gode og dårlige sider, men det blir som regel mye mer bra enn dårlig, jeg har ikke møtt en eneste utvekslingsstudent som har angret på at de dro. Så hvis du leser dette og lurer på om du skal dra, bare gjør det! ;)

Ragna har vært på utveksling i Ningbo, Kina

Mitt navn er Ragna LeinanKvinne i profil med hus og fjell i bakgrunnen

Jeg dro på utveksling i breddeåret som er en del av bachelorgraden i sosialantropologi og tilbrakte ett år i Kina, nærmere bestemt et Britisk universitet i Ningbo som NTNU har samarbeid med (UNNC).

Jeg valgte utveksling siden det jeg studerer omfattet kulturell komparasjon og forståelse, jeg ønsket også å bryte opp fra en litt for vandt studie-hverdag og prøve meg i en helt ny og ukjent kontekst, i tillegg hadde jeg allerede begynt å lære kinesisk.

Universitetet var lite og oversiktlig og jeg fant meg godt til rette, foruten språkfag tok jeg hovedsakelig fag angående Kinas historie, noe som jeg syntes beriket oppholdet mitt veldig, steder, navn og hverdag fikk en bredere relevans og sammenheng og fikk meg til å ville reise så ofte jeg kunne til andre områder i Kina jeg nå visste ett og annet om. Ettersom at språket kom seg litt ble det også mulig for meg å ha mer kontakt med folk.

For meg var dette å gradvis bli mer vandt og kjent med et nytt liv på et tross alt veldig annerledes sted en god og jeg mener viktig opplevelse.

Kvinne sitter på huk i fjellandskap i Kina

Lyst til å studere i Berkeley?

University of California, Berkeley og SU-fakultetet har inngått en avtale om utveksling av studenter. Avtalen åpner for ett eller to semester ved UCB, og gir tilgang til utvalgte emner på bachelor.

Hvorfor studere i utlandet?

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Bilder fra NTNU-studenter som har vært på utveksling.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.