Bachelorprogram, 3-årig

Sosialantropologi

– Om studieprogrammet

  

Illustrasjonsfoto av høyhus i Toronto, CanadaOm sosialantropologien ikke gir svar på spørsmålet om meningen med livet, kan faget i alle fall fortelle om høyst ulike måter å gi livet en mening på.

Sosialantropologi omtales gjerne som det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Fra tradisjonelt å ha vært konsentrert om enklere, ikke-europeiske samfunn, har faget utviklet seg til også å omfatte vestlige kultur- og organisasjonsformer.

Til en viss grad kan denne forandringen knyttes til en alminnelig oppløsning av gamle skillelinjer mellom «oss» og «de andre». Forestillingen om det «primitive» mennesket er borte og tanken om en verden av atskilte kulturer viskes ut. Men det er ikke dermed sagt at vi alle er mer lik hverandre. Mye tyder på at vi snarere er forskjellige på en annen måte enn tidligere, og antropologen har fremdeles en viktig rolle som kulturoversetter blant ulike aktører. Kontekstualisering – se ting i sin sammenheng – peker seg ut som en av bærebjelkene i antropologisk analyse.

 Gjennom deltakende observasjon, altså kombinasjonen aktiv deltakelse og intensiv observasjon, søker antropologen forståelse for hva som ligger bak individenes handling. Antropologer i dag studerer mye forskjellig, som

  • storbyer
  • bedriftskultur
  • politisk retorikk
  • kulturelle trender i Norge og vesten
  • byttesystemer i Melanesia
  • rituelt liv i afrikanske landsbyer
  • slektsbaserte organisasjonsformer i den globale økonomien
     

Hvorfor velge sosialantropologi?

Fordypningen i sosialantropologi passer for deg som er interessert i verdens små og store forskjeller, de som lurer på om det finnes universelle sannheter og for de som er interessert i menneskerettighetene og om disse forstås på samme måte i alle land.

Amalie: Det er så utrolig spennende å lære om mennesker, kulturer og samfunn

"Jeg forelsket meg i sosialantropologi fra første forelesning. Det er så utrolig spennende å lære om mennesker, kulturer og samfunn. Pensum er kjempeinteressant, og ved hjelp av forelesninger og seminarer blir du godt forberedt til eksamen.Vi er et stort kull, men linjeforeningen "Communitas" er med på å skape et godt samhold blant sosialantropologistudentene. Vær en aktiv student, delta på det universitetet har å tilby, og finn en forening eller aktivitet som passer deg. NTNU har virkelig bidratt til enorm studieglede for meg, og det er virkelig ingen tvil om at Trondheim er studieby EN!" - Amalie -

Philip: Så fort som Trondheim, Norge og verden forandrer seg i dag, trenger vi flere som studerer hvordan disse endringene påvirker oss og hvordan vi er med på å påvirke endringene

"Jeg synes sosialantropologi gir meg et veldig godt innblikk i hvordan andre mennesker gir sin livssituasjon og sine omgivelser mening, selv når de er radikalt forskjellige fra vår egen kontekst. Antropologien har også hjulpet meg til å tenke omkring kultur, samfunn, religion og mennesker på en mer nyansert og reflektert måte. Jeg forstår etter tre år på dette studiet at det er like naturlig for en somalier i Somalia at han han vokser opp til å bli en troende muslim, like godt som jeg forstår at en som vokser opp i Norge er kristen (eller nå heller ikke-troende), og at etablerte sannheter faktisk er kontektsavhengige, selv om dette for mange kan virke merkelig. Med tanke på det sosiale ved studiet har jeg møtt mange mennesker, både med-studenter og vitenskapelig ansatte, som reflekterer masse rundt samfunnsaktuelle temaer og som viser at mange andre enn antropolgoger kan ha nytte av å ha en antropologisk tilnærming til ting som skjer i dag. Så fort som Trondheim, Norge og verden forandrer seg i dag, trenger vi flere som studerer hvordan disse endringene påvirker oss og hvordan vi er med på å påvirke endringene. Vi trenger antropologer. -Philip-