Sosialantropologi

Bachelorprogram, 3-årig, Trondheim

Sosialantropologi

– Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Fra flernasjonale industrikonsern til ute i felten

I dag arbeider sosialantropologene like gjerne i flernasjonale industrikonsern som ute i felten. Dessuten rekrutteres en del til offentlig forvaltning og jobber med konsulent-, planleggings- eller rådgivningsvirksomhet innenfor en rekke ulike etater. Eksempelvis arbeider noen med å tilrettelegge for flyktninger og asylsøkere. Noen blir journalister, andre blir lærere, mens noen sosialantropologer havner i større organisasjoner som FN, eller på annen måte i utenrikstjeneste.

Offentlig sektor

Det arbeider i dag en rekke antropologer i offentlig sektor både på statlig og kommunalt nivå. På statlig nivå arbeider antropologer spesielt i relasjon til utenrikspolitiske spørsmål, som for eksempel innen bistand og utvikling, og da ofte med utredning gjerne i ulike departement.

I kommunesektoren finnes det også en rekke antropologer som jobber med det flerkulturelle samfunnet og integrering av innvandrere, eller innen helse- og sosialsektoren, kultursektoren, utdanningssektoren, og spørsmål knyttet til utvikling av bomiljø.

Sivilt samfunn og privat næringsliv 

Flere antropologer i arbeider med bistand, miljø, og utviklingsspørsmål, for eksempel hos Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Utviklingsfondet, Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Regnskogsfondet. Mange av disse arbeider som rådgivere på ulike fagfelt. 

I næringslivet arbeider som regel antropologer med organisasjonsutvikling, sammenslåinger av bedrifter og internasjonalisering. Det er også flere antropologer som har dannet egne konsulentfirma som tilbyr tjenester om kommunikasjon over kulturgrenser, organisasjonsutvikling, reiseliv og internasjonalisering.

Akademiske stillinger

Antropologer kan jobbe som forskere og lærere ved universiteter og høyskoler, både på de antropologiske disiplininstituttene og på en rekke andre sentre, som for eksempel miljø og utvikling, kulturstudier, teknologi og menneske, menneskerettigheter, internasjonal helse. Du finner også mange antropologer i høgskolesektoren på temaer om helse og sosial, reiseliv, innvandring, integrering og det flerkulturelle samfunnet.


Hva jobber tidligere studenter som?

Hva jobber tidligere studenter som?


Ressurspublisering

Jeg "åpnet øynene" til andre ved å få dem til å tenke annerledes

Navn: Linea Kristine Solgård

Studieprogram: Tidligere - Sosialantropologi (bachelor), Nå - Arkiv- og Samfunnsvitenskap (bachelor)

Arbeidsgiver: Røde Kors

Tittel: Fundraiser

Jeg har mulighet til å omstille tankemåten min for å kunne tenke som andre og dermed er ganske åpen til å forstå andre på deres egne premisser.

Å se verden med andre ”briller”

Navn: Mari Nøren Stenersen
Studieprogram: Jeg fulgte ikke et standard bachelorløp men kombinerte sosialantropologi med engelsk og fikk en bachelor i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i sosialantropologi fra NTNU. Har videreutdanning i Kunst- og Kulturledelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Arbeidssted: Oslo Kammermusikkfestival, Stoppested Verden - Internasjonal kulturfestival for barn og unge, freelance oppdrag som kulturprodusent gjennom eget foretak. 
Tittel: Produsent, Arrangementsansvarlig og Prosjektleder   

Frihet og tillit til å kunne skape og utvikle prosjekter jeg har troen på

HR-konsulent og prosjektleder

Navn: Astrid Trondal

Utdanning:

Arbeidssted: CatalystOne Solutions

"Jeg har en annen type forståelse for hvordan prosesser bør designes enn for eksempel en person med ren IT-bakgrunn. Det er viktig med samfunnsvitere og humanister i IT-bransjen!"

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.