Sosialantropologi

Bachelorprogram, 3-årig, Trondheim

Sosialantropologi

– Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Sosialantropologer forsøker å forstå variasjoner, sammenhenger og endringer i samfunn og kultur. Et arbeidsliv i stadig endring stiller høye krav til fleksibilitet, evne til å se og oppleve verden fra andre menneskers perspektiver, kritisk tenking og refleksjon, noe du får gjennom bachelorutdanningen i sosialantropologi. 

Hvilken kompetanse får du som er relevant for arbeidslivet? 

Med sosialantropologi kan du jobbe i alle sektorer. Noen får jobb på bakgrunn av den generelle kompetansen de har tilegnet seg i sosialantropologi, mens andre blir ansatt for sine region-, språk- eller temakunnskaper.

Ved å studere sosialantropologi tilegner du deg faglig kunnskap. Du lærer å tenke kritisk, analysere data og formidle informasjon når du leser forskningsartikler og produserer akademiske tekster. Når du planlegger og gjennomfører en bacheloroppgave, viser du faglig selvstendighet, disiplin og får spisset kunnskap om et tema eller område. 

Du kan blant annet jobbe med: 

 • bistands- og utviklingsarbeid  
 • integrering og tilrettelegging  
 • velferd  
 • organisasjonsutvikling  
 • kommunikasjon

Du kan blant annet jobbe i:  

 • bistands- og interesseorganisasjoner, slik som Røde Kors, FN, Regnskapsfondet  
 • flyktningmottak  
 • NAV  
 • kommune og fylkeskommune  
 • rekrutteringsbransjen 
 • konsulentbransjen 
 • departement og andre statlige organer   

Hva jobber tidligere studenter som?

Hva jobber tidligere studenter som?


Ressurspublisering

Jeg "åpnet øynene" til andre ved å få dem til å tenke annerledes

Navn: Linea Kristine Solgård

Studieprogram: Tidligere - Sosialantropologi (bachelor), Nå - Arkiv- og Samfunnsvitenskap (bachelor)

Arbeidsgiver: Røde Kors

Tittel: Fundraiser

Jeg har mulighet til å omstille tankemåten min for å kunne tenke som andre og dermed er ganske åpen til å forstå andre på deres egne premisser.

Å se verden med andre ”briller”

Navn: Mari Nøren Stenersen
Studieprogram: Jeg fulgte ikke et standard bachelorløp men kombinerte sosialantropologi med engelsk og fikk en bachelor i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i sosialantropologi fra NTNU. Har videreutdanning i Kunst- og Kulturledelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Arbeidssted: Oslo Kammermusikkfestival, Stoppested Verden - Internasjonal kulturfestival for barn og unge, freelance oppdrag som kulturprodusent gjennom eget foretak. 
Tittel: Produsent, Arrangementsansvarlig og Prosjektleder   

Frihet og tillit til å kunne skape og utvikle prosjekter jeg har troen på

HR-konsulent og prosjektleder

Navn: Astrid Trondal

Utdanning:

Arbeidssted: CatalystOne Solutions

"Jeg har en annen type forståelse for hvordan prosesser bør designes enn for eksempel en person med ren IT-bakgrunn. Det er viktig med samfunnsvitere og humanister i IT-bransjen!"

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.