Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Studieveiledere

Dersom du har spørsmål knyttet til fagene filosofi, KRL eller religionsvitenskap kan du ta kontakt med våre studieveiledere på

epost: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
eller telefon (+47) 73 59 16 18

Spørsmål om studier generelt

Har du generelle spørsmål om studier og studieliv ved NTNU kan du sende en e-post til studieveilederne ved Det humanistiske fakultet:

studieveiledning@hf.ntnu.no

Thu, 02 Feb 2017 13:47:20 +0100

Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser

Har du behov for tilrettelegging i studiesituasjonen eller av eksamen?

Se hvilket tilbud NTNU gir:
Tilrettelegging