Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Religionsvitenskap

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Bachelorprogrammet i religionsvitenskap er et treårig studium som består av 180 studiepoeng (sp). Av dette må minst 82,5 studiepoeng være knyttet til religionsvitenskap.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
RVI1010 Religionsteori 7,5
RVI1020 Fortidens religioner 7,5
EXFAC0008 Tekst og argumentasjon 7,5
EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap 7,5

 

Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
RVI1030 Midtøstens religioner 15
RVI1040 Sør-Asias religioner 15

 

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
RVI1050

Innføring i kristendommen (høst)

15
Flere valg Påbygningsemner i religionsvitenskap (se oversikt nederst på siden) Minst 22,5
Valgfritt Valgfri del Inntil 15
Flere valg Perspektivemne 7,5
 

3. år

Femte semester (høst) og sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Fag 2: årsstudium i et annet fag (kan erstattes av utenlandsopphold eller fritt sammensatt år) 60
 

Påbygningsemner i religionsvitenskap (2. år)

Blant påbygningsemnene i religionsvitenskap må du ta minst ett av følgende emner - som bacheloroppgaven skrives innenfor:

I tillegg kan du velge blant følgende emner:

Tue, 26 Jun 2018 09:54:37 +0200