Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Religionsvitenskap

– Jobbmuligheter

Som et bredt kulturfag kan religionsvitenskap gi kompetanse for mange forskjellige typer arbeid i yrkeslivet. Du kan velge din fagkombinasjon tilpasset hva du vil bruke den til, for eksempel

  • journalistikk
  • internasjonalt arbeid
  • helse og sosialfag
  • flyktningearbeid
  • hjelpeorganisasjoner
  • forskning
  • museumsarbeid
  • offentlig forvaltning.

Programmet er også godt tilrettelagt for undervisning i grunnskolen eller i den videregående skolen, og med dette for øye kan religionsvitenskap med fordel kombineres med andre tunge skolefag, gjerne realfag og språkfag.

Wed, 27 Apr 2016 15:40:59 +0200

Møt tidligere studenter


Museumstekniker ved Museene i Sør Trøndelag

Navn: Nils Todal

Utdanning:

Arbeidssted: Museumstekniker ved Museene i Sør Trøndelag

"Tenk ikke at studiene og utdanningen du tar, låser deg til et bestemt felt"

Museumstekniker ved Museene i Sør Trøndelag

Navn: Nils Todal

Utdanning:

Arbeidssted: Museumstekniker ved Museene i Sør Trøndelag

"Tenk ikke at studiene og utdanningen du tar, låser deg til et bestemt felt"


Hva jobber du med?

Nils Todal

Jeg jobber som tekniker ved Trondheim kunstmuseum. Der monterer jeg utstillinger, henger bilder, bygger installasjoner etc. i samarbeid med kunstnere og kurator. Jeg monterer også ned og pakker kunst, og tilbakestiller rom til opprinnelig stand etter utstilling. I tillegg kommer en mengde av hva man kan kalle vaktmesteroppgaver.

Hva er det beste ved jobben din?

Å jobbe med og hele tiden være omgitt av kunst.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Veien til jobben gikk til stor del på siden av og parallelt med studiene. Erfaring fra museum- og vaktmesterjobbing, samt gode referanser ga meg jobben.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Kompetansen fra studiene kommer ikke til særlig praktisk nytte i den jobben jeg har nå, annet enn at den eventuelle forståelsen av mennesker, samfunn og sosiale strukturer jeg har tilegnet meg, virker inn på hvordan jeg forholder meg til og tolker kunst. 

Jeg har dog tidligere jobbet en kort periode som norsklærer for innvandrere (hovedsaklig asylanter fra nordøst-afrika og midtøsten). Der fikk jeg bruk for både min kulturforståelse, og evne til kulturoversettelse. Jeg har også jobbet noe med oversettelser og korrekturlesning av ulike typer tekst, fra romaner til nettsteder for hårprodukter). Der har evnen til å kunne gå inn i en tekst, utlede dens budskap og bearbeide den systematisk og målrettet, kommet til nytte. 

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg jobbet parallelt med studiene i det meste av studietiden. Mye av tiden på museum.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Tenk ikke at studiene og utdanningen du tar, låser deg til et bestemt felt.

Avdelingsleder i Forsvaret

Navn: Morten Remen

Utdanning:

Arbeidssted: Avdelingsleder i Forsvaret

"Gå rett på en master etter fullført bachelor. Det er enormt mange som har en bachelor i dag, så det blir vanskelig å konkurrere seg inn i bra jobber"

Avdelingsleder i Forsvaret

Navn: Morten Remen

Utdanning:

Arbeidssted: Avdelingsleder i Forsvaret

"Gå rett på en master etter fullført bachelor. Det er enormt mange som har en bachelor i dag, så det blir vanskelig å konkurrere seg inn i bra jobber"


Hva jobber du med?

Morten Remen

Leder en logistikkavdeling på en militærleir.

Hva er det beste ved jobben din?

Er min egen sjef. Min overordnede sitter i en annen militærleir langt borte.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Etter fullført bachelor, tok jeg kontakt med forsvaret, som jeg hadde jobbet i tidligere (12 år). De hadde behov for min tidligere kompetanse, og med en bachelor, så kunne de yrkestilsette meg. Prosessen tok lang tid, ni måneder etter endt studie.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

I kontakt med kollegaer fra andre kulturer og andre religioner, så har jeg en mye større forståelse nå enn tidligere.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Nei. Jeg hadde deltidsjobb som vekter samt at jeg var frivillig i Røde Kors som flyktningguide. Dette var ikke relevant for at jeg fikk jobben.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Gå rett på en master etter fullført bachelor. Det er enormt mange som har en bachelor i dag, så det blir vanskelig å konkurrere seg inn i bra jobber.

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.