Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Radiografi

– Videre studier

Studiet kvalifiserer til opptak på videreutdanninger i en rekke områder innen radiografi. Det finnes en rekke nasjonale og internasjonale videreutdanninger for radiografer.

Studiet kvalifiserer til opptak på flere masterutdanninger ved NTNU i Gjøvik. Innen helsefag kan radiografer ta tverrfaglige helsefagmastere i gerontologi og helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (MHPCC). MHPCC passer for deg som er opptatt av de mer samfunnsetiske sidene ved radiografi.

Studentene kan også kvalifisere seg til en mer teknisk master; Master i Interaction Design gjennom et ekstra påbyggingsår (årsstudium i informatikk). Denne masterutdannelsen «retter seg mot deg som er opptatt av brukervennlige tekniske løsninger». I tillegg kvalifiserer Bachelor i radiografi til opptak på masterstudier innen radiografi ved andre høgskoler og universiteter.


Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.