Radiografi

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Radiografi

– Videre studier

Studiet kvalifiserer til opptak på videreutdanninger på flere områder innen radiografi. Det finnes en rekke nasjonale og internasjonale videreutdanninger for radiografer.

Studiet kvalifiserer til opptak på flere masterutdanninger ved NTNU innen helsefag. Studentene kan også kvalifisere seg til en mer teknisk master; Master i Interaction Design gjennom et ekstra påbyggingsår (årsstudium i informatikk). Denne masterutdannelsen «retter seg mot deg som er opptatt av brukervennlige tekniske løsninger». I tillegg kvalifiserer Bachelor i radiografi til opptak på masterstudier innen radiografi ved andre høgskoler og universiteter.

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.