Radiografi

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Radiografi

– Studiets oppbygging

Studiet består av tre studieår og seks semestre. I hvert semester er det ett eller flere emner. Det er både teoretiske emner og veiledede praksisemner. Alle studenter vil få praksis i generell radiografi, CT og stråleterapi. Praksisemnene fordeles på alle tre studieår. Praksis utgjør tilsammen 60 studiepoeng (⅓ av studiet).

NTNU i Gjøvik avvikler sin praksis i Sykehuset Innlandet med unntak av praksis i stråleterapi som avvikles i Oslo og Gjøvik. I tillegg brukes private røntgeninstitutter i Gjøvik og Hamar. Studentene må påregne praksis på ulike sykehus. Dette medfører reising i mange av praksisperiodene.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan