Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Radiografi

– Studiets oppbygging

Studiet består av tre studieår og seks semestre. I hvert semester er det ett eller flere emner. Det er både teoretiske emner og veiledede praksisemner. Alle studenter vil få praksis i generell radiografi, CT og stråleterapi. Praksisemnene fordeles på alle tre studieår. Praksis utgjør tilsammen 60 studiepoeng (⅓ av studiet).

NTNU i Gjøvik avvikler sin praksis i Sykehuset Innlandet med unntak av praksis i stråleterapi som avvikles i Oslo og Gjøvik. I tillegg brukes private røntgeninstitutter i Gjøvik og Hamar. Studentene må påregne praksis på ulike sykehus. Dette medfører reising i mange av praksisperiodene.

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan, se studieplan for Bachelor i radiografi 2017/2018

Emnetabell - 1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
RAD1051 Anatomi, fysiologi og mikrobiologi 11
RAD1041 Introduksjon til radiografi 14
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
RPR1011 Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, digital test i medikamentregning 10
RAD1031 Basiskunnskap i radiografi 15
RPR2032 / RPR2041 Veiledet praksis i klinisk sykepleie / Veiledet praksis ved radiologiske modaliteter** 10

 

**) Halvparten av kullet gjennomfører emnet RPR2032 i 2. semester, den andre halvparten gjennomfører emnet i 3. semester. Tilsvarende gjelder for emnet RPR2041.

Se studieplanen for mer informasjon om emnene du skal ha i 2. og 3. studieår.