Radiografi

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Radiografi

– Om radiografi

Som radiograf skal du fremskaffe informasjon om menneskekroppen gjennom bildemateriale, for å oppdage eller behandle/lindre sykdom og lidelser. Radiografer skal ivareta pasient og pårørende mens de er til undersøkelse eller behandling. Er du både teknisk interessert og kan tenke deg å jobbe med mennesker, er dette en utdanning som kan passe deg. Det er en rivende utvikling innen radiografifaget, vilje til endring og å lære nye ting er sentralt.

Radiografifaget handler om å bruke bildediagnostisk utstyr for å fremskaffe informasjon til medisinsk diagnostikk og behandling, innenfor diagnostisk radiologi, strålebehandling og nukleærmedisin. Sentrale emner innen radiografifaget er blant annet: anatomi og fysiologi, sykdomslære, digital bildebehandling, radiografisk bildeframstilling og vurdering, strålefysikk og strålevern, pasientomsorg og  pasientsikkerhet.

Radiografutdanningen har fokusområdene: Pasientsikkerhet på bildediagnostiske avdelinger (dette gjøres gjennom utstrakt bruk av simuleringstrening, blant annet innen akuttmedisin), Bildekvalitet og vurdering samt Radiografi som profesjon i endring. Vårt moderne simuleringssenter gir studentene en unik mulighet til å  erfare praksisnære situasjoner gjennom ulike scenarier og avansert  simuleringsutstyr. Utdanningen på Gjøvik har ekstra fokus på anatomi,  traumesituasjoner, strålevern og digital bildebehandling

Fagplanen bygger på Rammeplan for radiografutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Godt å vite

Godt å vite

Studentene ved helsefag ved NTNU i Gjøvik har egen linjeforening, FRESK som sørger for sosiale og faglige aktiviteter for å bidra til et godt og sammensveiset studiemiljø, og arrangerer karrieredager.