Radiografi

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Radiografi

– Jobbmuligheter

En radiograf jobber med å ta bilder ved hjelp av røntgenstråler, radioaktive stoffer, ultralyd, MR-teknologi for å oppdage, behandle eller lindre sykdom og lidelser. Radiografen utfører bildediagnostiske undersøkelser, bearbeider bilder, planlegger og utfører strålebehandling, assisterer ved røntgenassistert kirurgi, kontrollerer teknisk utstyr og påser at sikkerhetsrutiner blir fulgt.

Radiografen jobber både selvstendig og i tett samarbeid med annet helsepersonell. Ivaretakelse av pasientene er en viktig del av hverdagen. Den raske teknologiske utviklingen innen bildediagnostikk og strålebehandling åpner for nye jobbmuligheter. Det er også gode muligheter for å jobbe som radiograf i andre land.

De fleste radiografer jobber på sykehus ved avdelinger for bildediagnostikk. Store sykehus har i tillegg egne avdelinger for strålebehandling hvor radiografer med ett års videreutdanning jobber. Du møter også radiografer ved private røntgeninstitutter, distriktsmedisinske senter, innen veterinærmedisin og i undervisnings- og forskningssektoren.