Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Radiografi

Om radiografi

Som radiograf skal du fremskaffe informasjon om menneskekroppen gjennom bildemateriale, for å oppdage eller behandle/lindre sykdom og lidelser. Radiografer skal ivareta pasient og pårørende mens de er til undersøkelse eller behandling. Er du både teknisk interessert og kan tenke deg å jobbe med mennesker, er dette en utdanning som kan passe deg. Det er en rivende utvikling innen radiografifaget, vilje til endring og å lære nye ting er sentralt.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + politiattest.

For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april (fristen er 1. mars for noen søkergrupper). For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen 37,9 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 45,0 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

De fleste radiografer arbeider på bilde­diagnostiske avdelinger (røntgenavdel­inger), i nukleærmedisinske avdelinger og med strålebehandling.


Studiets oppbygging

Studiet er en heltids grunnutdanning i radiografi med normert studietid 3 år. Studiet består av 2/3 teori og 1/3 praksis. Du har praksis på bildediagnostisk avdeling (røntgen­avdeling), i ståleterapi og på sengepost. Radiografutdanningen benytter praksissteder på sykehus i Hedmark og Oppland. I 3. studieår har du muligheten til å studere utenlands i tre måneder.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.


10 gode grunner til å velge NTNU

Fakta

Gradsnivå: Bachelor i radiografi
Studieprogramkode: BRAD
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 701
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår