Psykologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Psykologi

Psykologistudenter på forelesning (bilde)

Studenter sitter sammen og smiler. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangement.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

PSYstart er et viktig orienteringsmøte for deg som er ny student på bachelorprogrammet i psykologi. 

Her vil du treffe emneansvarlige, studiekonsulenter og instituttledelse og bli orientert om oppstart, studiets innhold, timeplan og undervisning. Du vil også få nyttige tips om det å studere. 

Goodie-bag til alle som møter opp!

På PSYstart vil du møte dine nye medstudenter og det vil også bli litt underholdning.

Tid og sted: 

Torsdag 13. august kl. 12.15–14.00 i Auditorium D15, Dragvoll

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Du vil også finne mer informasjon om timeplanen i læringsplattformen Blackboard. Du vil få tilgang til Blackboard etter at du har registrert deg som student.

Pensum

Oversikten over alle publiserte pensumlister finner du her.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforeningen for årsstudiet og bachelor-programmet heter PSI. PSI har også en aktiv Facebook-side. Ta direkte kontakt med PSI vedrørende informasjon om fadderuka. 

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Vi vil jobbe for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietiden ved NTNU blir best mulig for deg.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre deg til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.

Om psykologi

Om bachelorprogrammet i psykologi

Lurer du på hvorfor vi blir til de personene vi er? Er du interessert i mekanismene bak menneskelige tanke- og handlingsmønstre? Vil du lære mer om hvordan mennesker påvirker og påvirkes av hverandre?

På bachelorstudiet lærer du hvordan menneskers adferd, emosjoner og tankeprosesser blir forstått og forklart fra ulike psykologiske perspektiver. Du lærer også om psykiske lidelser, om psykologifagets historie og om vitenskapelige forskningsmetoder.


Opptak BPSY

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 165 studenter


Jobbmuligheter psykologi

Jobbmuligheter

Med denne utdanningen får du muligheten til aktivt å bygge din yrkeskompetanse basert på dine interessefelt i psykologien. En bachelorutdanning i psykologi gir deg kunnskap om menneskesinnet, og dette kan komme deg til gode i mange arbeidslivssammenhenger. 

Etter endt utdanning kan du for eksempel jobbe innen helse og omsorg som for eksempel miljøterapeut, innen administrasjon og HR med for eksempel rekruttering og karriereveiledning, innen informasjonsformidling og media eller med undervisning. 


Videre studier

Videre studier

Etter bachelorgraden kan du søke deg til flere masterprogrammer. Du kan søke deg til masterprogrammet i psykologi eller andre masterprogram som har en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad som opptaksgrunnlag.


Studiets oppbygning BPSY

Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i psykologi er treårig. Studiet består av en fordypning i psykologi og et breddeår.


Studieveiledning psykologi

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ips.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er hverdagen din som psykologistudent? Hvordan er det sosiale og faglige tilbudet og hvordan er undervisningen?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: BPSY
 • Gradsnavn: Bachelor i psykologi
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194876
 • Poenggrense: 2019 52.3
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 48.6
 • Ansvarlig: Institutt for psykologi
 • Studiested: Dragvoll, Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.