Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Programmering

– Videre studier

Programmeringsstudenter undervises ved datamaskinen

Siden studiet gir en grunnleggende informatikkbakgrunn og er bygd opp med inspirasjon fra internasjonale standarder (ACM / IEEE) for læreplaner for tre-årige laveregrads datautdanninger, kvalifiserer det godt for mastergradsstudier innen informatikk utenlands. 

Studiet kvalifiserer også til opptak ved en rekke IT-relaterte masterstudier i Norge, deriblant både master i Applied Computer Science, Informasjonssikkerhet og Interaksjonsdesign ved NTNU. 

 


Masterstudier på NTNU

Ved å ta tilleggsfag kan du også kvalifisere for Master i internasjonal business og markedsføring/Siviløkonom i Ålesund. Da kan også andre masterprogram på NTNU være aktuelle for deg.