Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Programmering

– Utenlandsopphold

Engelsk er «bransjespråket» innen programmering og større virksomheter har i økende grad en policy på å benytte engelsk i både intern og ekstern kommunikasjon. Gjennom hele Bachelor i programmeringsstudiet på Gjøvik legges det derfor stor vekt på å forberede studentene på å gå ut i et internasjonalt arbeidsmarked. Dette betyr at all pensumlitteratur og rundt halvparten av veiledning og forelesninger foregår på engelsk.  I en del emner holdes også eksamen på engelsk. Dette gjør mange av emnene tilgjengelig for internasjonale utvekslingsstudenter og man opplever et mangfoldig studiemiljø.

Det er lagt til rette for internasjonal utveksling i tredje semester forutsatt at man finner et studiested som dekker minst to av de tre emnene som er obligatoriske dette semesteret. Man finner mer informasjon og flere alternative studiesteder på hjemmesidene for internasjonalisering.

Hvorfor studere i utlandet?

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Bilder fra NTNU-studenter som har vært på utveksling.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.