Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Programmering

– Studiets oppbygging

Studiet gir en grunnleggende informatikkutdannelse, men med større vekt på programmering og applikasjonsutvikling enn det som er vanlig i slike studier. 

Første halvdel av studiet har mange felles emner (matematikk, programmering, algoritmer, databaser, systemutvikling, operativsystemer) med de andre informatikkbaserte bachelorstudiene ved NTNU i Gjøvik.

I hvert semester er det minimum ett studiespesifikt emne for å styrke studieidentitet, studiemotivasjon og faglig fordypning.  I fjerde semester velger studenten en av de to studieretningene der du virkelig kan fordype deg innen ditt interesseområde:

Studieretning Spill:  Her får du gjennom emner innen grafikkprogrammering, spillprogrammering og kunstig intelligens kunnskaper i å utvikle løsninger for visualisering, simulering og e-læring.  Spillgenren har bredt om seg fra å være underholdningsfokusert til også å favne opplæring, assistanse, simulering og et vidt spekter av interaktive løsninger som baserer seg på spillteori. 

Studieretning Applikasjoner: Her settes utvikling av web-, forretnings-, mobil- og skyapplikasjoner i fokus.  Målet er å gi deg kunnskaper om og ferdigheter i hvordan du i profesjonell sammenheng jobber deg fra en idé frem til velfungerende programvare som virksomheter tar i bruk.

Studiet avsluttes med en 20-studiepoeng bacheloroppgave der du i gruppe med andre studenter utfører et programvareutviklingsoppdrag innen valgte studieretning. Det legges vekt på evne til å implementere en programvare kombinert med gode faglige diskusjoner rundt løsningsvalg.

Studieplan