Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Programmering

– Studiets oppbygging

Studiet gir en grunnleggende informatikkutdannelse, men med større vekt på programmering og applikasjonsutvikling enn det som er vanlig i slike studier. 

Første halvdel av studiet har mange felles emner (matematikk, programmering, algoritmer, databaser, systemutvikling, operativsystemer) med de andre informatikkbaserte bachelorstudiene ved NTNU i Gjøvik.

I hvert semester er det minimum ett studiespesifikt emne for å styrke studieidentitet, studiemotivasjon og faglig fordypning.  I fjerde semester velger studenten en av de to studieretningene der du virkelig kan fordype deg innen ditt interesseområde:

Studieretning Spill:  Her får du gjennom emner innen grafikkprogrammering, spillprogrammering og kunstig intelligens kunnskaper i å utvikle løsninger for visualisering, simulering og e-læring.  Spillgenren har bredt om seg fra å være underholdningsfokusert til også å favne opplæring, assistanse, simulering og et vidt spekter av interaktive løsninger som baserer seg på spillteori. 

Studieretning Applikasjoner: Her settes utvikling av web-, forretnings-, mobil- og skyapplikasjoner i fokus.  Målet er å gi deg kunnskaper om og ferdigheter i hvordan du i profesjonell sammenheng jobber deg fra en idé frem til velfungerende programvare som virksomheter tar i bruk.

Studiet avsluttes med en 20-studiepoeng bacheloroppgave der du i gruppe med andre studenter utfører et programvareutviklingsoppdrag innen valgte studieretning. Det legges vekt på evne til å implementere en programvare kombinert med gode faglige diskusjoner rundt løsningsvalg.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan, se studieplan for Bachelor i programmering [Spill | Applikasjoner]

Emnetabeller

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IMT1031 Grunnleggende programmering 10
REA1101 Matematikk for informatikkfag 10
IMT1362 Opplevelsesdesign 10
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IMT1082 Objekt-orientert programmering 10
IMT2243 Systemutvikling 10
REA1121 Matematikk for programmering 10
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IMT2021 Algoritmiske metoder 10
IMT2571 Datamodellering og databasesystemer 10
IMT2681 Cloud Technologies 10

Etter 3. semester velger du en av studieretningene, Spill eller Applikasjoner. Se studieplan for mer informasjon om emnene som tilbys i 2. og 3. studieår: