Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Programmering [ Spill | Applikasjoner ]

– Om studiet
Studenter i spillverdenen

Bachelor i programmering er utdanningen for deg som ønsker å utvikle morgendagens programvareløsninger. I studiet opparbeider man ferdigheter i å skrive god, effektiv og feilfri programkode i ulike programmeringsspråk. Du følger prosessen fra ide til fungerende program med spesialisering i spillprogrammering eller applikasjonsutvikling.

Studiet gir en grunnleggende informatikkutdannelse, men med større vekt på programmering enn det som er vanlig i slike studier. Studentenes benytter de samme støtteverktøy som man finner i bruk i profesjonelle virksomheter.

Spisskompetanse innen programmering

Utdanningen fokuserer på å gi deg spisskompetanse innen programmering. Da må du mestre langt mer enn selve kodingen. En som skal bli god på å programmere må ha kunnskap om hva som er teknologisk gjennomførbart og kombinere dette med evnen til å fortolke brukernes krav og ønsker. Først da blir man i stand til å realisere programvareløsninger med ønsket funksjonalitet og god brukskvalitet.

I studiet får du et solid teoretisk grunnlag til å bli en dyktig programmerer samtidig som du gjennom hele studieløpet praktiserer det å programmere. Selv om de fleste emner i studiet er rettet inn mot programmering, utfordres du gjennom hele studieløpet både på teknologiforståelse og ivaretagelse av anvendelsesaspektene.

Det er viktig å merke seg at du ikke trenger erfaring med programmering fra før for å ta denne utdanningen. De fleste studenter som begynner har ikke programmert tidligere, men du bør være motivert til å bli god på nettopp det. Dette oppnås gjennom at du gradvis går fra å programmere små enkle programmer, via å lage applikasjoner til at du mot slutten utvikler mer kompleks programvare og syr sammen helhetlige løsninger - hele veien med sterk fokus på bruksopplevelse og anvendbarhet.

To studieretninger

Både i privat- og yrkesliv omgir vi oss med et stadig økende antall små og store programvarer.  I Bachelor i programmering kan du velge mellom to studieretninger, som gir en fordypning utover det at alle får en solid programmeringsutdanning:

  • Spill:  Her vil du gjennom emner innen grafikk, spillprogrammering og kunstig intelligens få kunnskaper som gir grunnlag for å utvikle løsninger for dataspill, visualisering, simulering og e-læring.  Spillgenren har bredt om seg fra tidligere å være underholdningsfokusert til å favne opplæring, assistanse, simulering og et vidt spekter av interaktive løsninger som baserer seg på spillteori. 
  • Applikasjoner: Her settes utvikling av web-, forretnings-, mobil- og skyapplikasjoner i fokus.  Målet er å gi deg kunnskaper om og ferdigheter i hvordan du i profesjonell sammenheng jobber deg fra en idé frem til velfungerende programvare som virksomheter tar i bruk.

Etter utdanningen vil du komme ut i en hverdag preget av teamarbeid i store og små utviklingsprosjekter. I en interessant, men krevende yrkeskarriere er kravene til effektivitet og kvalitet høye. Ferdigheter i bruk av moderne utviklingsmiljøer som sikrer et godt administrativ og faglig samarbeid er nødvendig. Gjennom alle emner baseres arbeidet ditt derfor på anvendelse av de samme støtteverktøy som du finner i bruk i profesjonelle virksomheter. Dette gjelder alt fra prosjektadministrasjon og kvalitetssikring til samskriving av kode og automatisering av testing.

Godt å vite

Studentene ved IT-fag ved NTNU i Gjøvik har egen linjeforening, Login. Linjeforeningen arrangerer karrieredager, som et bindeledd mellom studier og arbeidsliv, gjesteforelesninger og sosiale tilstelninger.

Studentintervju

- Jeg har spisskompetanse i utvikling, men også kunnskap om bedriftsstrategi og prosesser. Det har kommet godt med. – Khai Van Ngo, studerte Bachelor i programmering og Master in Applied Computer Science

Les intervju med to tidligere informatikkstudenter som nå jobber i samme firma.