Bachelorprogram - 3-årig

Programmering

– Læringsmål

Kjernen i studiet Bachelor i programmering er at du etter endt utdanning har opparbeidet deg bred kunnskap om og gode ferdigheter i å utøve programmering i profesjonell sammenheng. Du vil ha forståelse for og erfaring i bruk av de utviklingsverktøy som benyttes i bransjen. Du har ferdigheter til å nyutvikle, integrere og vedlikeholde et bredt spekter av programvarer.

Kunnskap - du:

 • kjenner historiske trekk innen programmering og karakteristika ved ulike programmeringsspråk
 • har kunnskap om profesjonell arbeidsmetodikk for utvikling av programvare
 • har kunnskap om dataalgoritmer, databaser, operativsystemer og programvaresikkerhet spesielt rettet mot å programmere robuste og pålitelige løsninger
 • kjenner og kan anvende matematiske metoder med særlig relevans innen programmering
 • har forståelse for juridiske, sosiale og etiske konsekvenser av dataprogrammer og dataspill

Ferdigheter - du:

 • har ferdigheter til å skrive god, effektiv og feilfri kildekode og kan teste programvare
 • kan utvikle ulike typer programvarer som kan kjøres på forskjellige plattformer og teknologier som web-applikasjoner, mobilløsninger, skybaserte tjenester og dataspill
 • kan programmere mindre løsninger fra bunnen av og har ferdigheter i å integrere eksisterende tjenester og moduler inn en helhetlig applikasjon med anvendelse av integrerte utviklingsmiljøer
 • kan løse praktiske problemer innen dataprogrammering og spillutvikling og ivareta versjonshåndtering, informasjonssikkerhet og brukeropplevelse i utviklingsprosjekter
 • kan undersøke, forstå og videreutvikle eksisterende kildekode i ulike programmeringsspråk
 • kan programmere gode løsninger på basis av forståelse for brukerkrav og designprinsipper
 • Kandidater fra studieretning Spill har kunnskaper om spillteori og grafikk- og spillprogrammering og har ferdigheter til å utvikle dataspill
 • Kandidatene fra studieretning Applikasjoner kjenner grunnprinsipper innen programvarearkitektur og design og har ferdigheter til å utvikle og integrere applikasjoner med sammensatt funksjonalitet 

Generell kompetanse - du:

 • kan samarbeide i team for å utvikle og presentere løsninger på problemer muntlig og skriftlig
 • evner å finne og bruke relevante trykte og internettbaserte kilder for å løse algoritmiske, designmessige og tekniske problemer
 • har innsikt i akademiske kommunikasjonsformer og evne til å argumentere for valg mellom alternative løsningsformer
 • har forståelse av entreprenørskap og evne til å utvikle innovative løsninger med fokus på prototyping
 • har evne til å oppdatere egen kunnskap og fortsette livslang læring