Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Programmering

– Alternative veier til teknologi- og ingeniørfag


Veier til teknologi- og ingeniørfag

Det er mange dører som åpner for et teknologi- eller ingeniørstudium. Nøkkelen er fordypning i fysikk og matematikk eller annen relevant kompetanse fra videregående skole.


R1-kurs for opptak til informatikk- og teknologiutdanninger

R1-kurs

For utdanningene Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet, Bachelor i geomatikk og Bachelor i programmering er opptakskravet generell studiekompetanse + R1/S2.

Hvis du ikke oppfyller tilleggskravet om R1, tilbyr NTNU i Gjøvik et 6-ukers sommerkurs som godkjennes som tilsvarende R1, forutsatt bestått sluttprøve. Dette tilbudet undervises ved NTNU i Gjøvik.

Ved fullført og bestått R1-kurs kan du konkurrere om ledig studieplass på studier på NTNU som har tilleggskrav i R1.

Søk opptak

Du søker opptak til alternative veier til informatikk- og teknologiutdanninger (R1-kurs) gjennom NTNUs Søknadsweb innen 15. april.

Oppstart

Sommerkurs i R1 2018 har oppstartsdato mandag 25.juni kl. 9 i 2/3 Eureka, og den avsluttende prøven blir fredag 3 .aug. (konte mandag 13.aug). 

Studenter som skal gå Y-vei maskiningeniør og byggingeniør må ta et to ukers forberedende kurs, dette kurset er i uke 24 og 25, oppstart tirsdag 12.juni  kl. 9 i B210

Undervisning

Undervisningsdagen er normalt fra kl. 8:00 – 15:15. Det er obligatorisk oppmøte, og det kreves minst 80 % frammøte for å kunne gå opp til den avsluttende prøven.

Det er en avsluttende prøve i august, som må bestås for å fortsette studiene ved NTNU i Gjøvik. Hvis denne ikke bestås, gis en aller siste kontinuasjonsmulighet på et senere annonsert tidspunkt.

Lærebok

Lærebok i sommerkurset i Matematikk er: Oldervoll, Orskaug og Vaaje: Sinus Forkurs ingeniørutdanning og maritim utdanning. Formelsamling fra videregående skole.

Lånekassen

For sommerstudentene vil det være mulig å søke studielån og stipend via Lånekassen. Hvis du skal søke Lånekassen om støtte til både sommerkurs og studiet må du fylle inn to skjema. Bruk skjema for studieåret 2017/2018 for å søke støtte til sommerkurset, og bruke skjema for studieåret 2018/2019 når du skal søke støtte til studiet du skal begynne på.

Søk opptak

15. april. Du søker via NTNUs søknadsweb, søknadsskjemaet åpner ca 1. februar.

Søk opptak