Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Statsvitenskap

To hender som holder en mobiltelefon som tar bilde av en mann som står foran en vegg med gatekunst. Foto.

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 12. august 2019 Immatrikulering (seremoni for nye studenter)

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august fra kl. 09.30.

Oppmøtested er på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til Dragvoll. På Idrettssenteret på Dragvoll vil du bli inndelt i faddergruppe. Vi regner med å være ferdig i Idrettsenteret ca. kl. 14.30. 

Program for immatrikuleringen 2019

Tirsdag 13. august Vrimledag på Dragvoll

Kl. 10.00–15.00: Vrimledag på Dragvoll

Denne dagen er det både oppstartseminar på Dokkhuset og vrimledag for dere som skal starte på bachelor i statsvitenskap. Derfor vil dere kun få med dere oppstarten av vrimledagen. 

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere. 

Program for Vrimledagen

Tirsdag 13. august Oppstartseminar på Dokkhuset

Vi ønsker alle nye studenter på bachelor i statsvitenskap velkommen til oppstartseminar. 

  • Tidspunkt: kl. 12.00–15.00
  • Sted: Dokkhuset

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på Innsida (som er NTNUs plattform for internkommunikasjon) etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha.

Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen. Du finner emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. Finner du ikke faget ditt nå, kan du sjekke på nytt senere. Dette skal være klart til studiestart. 

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner faget ditt, vil også dette være klart til studiestart.

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – den vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Fadderutvalget Dragvoll og linjeforeningen for statsvitenskap, Leviathan, står for arrangementene for deg under fadderuka. Du vil også få informasjon om fadderuka etter immatrikuleringsseremonien.

Om statsvitenskap

Hvordan styres våre samfunn og hvordan opptrer vi som mennesker oppi alt dette? Statsvitenskap omfatter så vel styringsproblematikk på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, som enkeltindividers politiske atferd.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 100 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 46,8 i førstegangsvitnemålskvoten og 49,8 i ordinær kvote. Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Om du er interessert i politikk og administrasjon både på nasjonalt og på internasjonalt nivå, vil statsvitenskap passe for deg.

Statsvitere jobber blant annet med planleggings- og utredningsarbeid innen offentlig forvaltning og i privat næringsliv (fagkonsulent/konsulent/ rådgiver), i interesseorganisasjoner, i internasjonale organisasjoner, med formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer og undervisningsoppgaver i videregående skoler, universitet og høyskole.


Videre studier

Etter bachelorgraden kan du søke deg til flere masterprogrammer. 


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i statsvitenskap er treårig. Studiet består av en fordypning i statsvitenskap og et breddeår.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene om studiet?


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i statsvitenskap
Studieprogramkode: BPOL
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 881

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU