Bachelorprogram, 3-årig

Statsvitenskap

– Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet består av:

  • de obligatoriske innføringsemnene Ex.phil. (7,5 sp) og perspektivemne (7,5 sp)
  • en fordypning i statsvitenskap (105 sp) inkludert Ex.fac., som består av obligatoriske og valgbare emner.
  • et breddeår (60 sp) i 3. og 4. semester.

Det er viktig at POL1000 tas først og at POL2900 tas som ett av de siste emnene.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

 

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal og komparativ politikk 15
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15

Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd 15
POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon 15

 

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg

Andre studieår er et breddeår med flere valgmuligheter.

60

Du kan i breddeåret velge mellom:

Les mer

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0003 Ex.phil. 7,5
  Perspektivemne 7,5
Flere valg

Valgbare fordypningsemner i sosiologi eller statsvitenskap (se liste nedenfor)

15

Sjette semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL2000 Modeller og teorier i statsvitenskap 7,5
POL2XXX Valgbart fordypningsemne i rekken POL2013-POL2017 (se liste nedenfor) 7,5
POL2900 Bacheloroppgave i statsvitenskap 15

 

Valgbare fordypningsemner
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
POL1003 The Politics of Environment, Energy and Resource Management 7,5 Vår Åpent
POL1004 Globalisering: Norge i det internasjonale samfunn 7,5 Høst Åpent
POL1005 Vurdering av politisk risiko 7,5 Høst Åpent
POL2012 Teorier i politisk økonomi 7,5 Høst Åpent
POL2013 Spesialiseringsemne i statsvitenskap, Internasjonal politikk 7,5 Vår Åpent
POL2014 Spesialiseringsemne i statsvitenskap, Komparativ politikk 7,5 Vår Åpent
POL2016 Spesialiseringsemne i statsvitenskap, Politisk adferd og politisk kommunikasjon 7,5 Vår Åpent
POL2017 Spesialiseringsemne i statsvitenskap, Offentlig politikk og administrasjon 7,5 Vår Åpent
POL2018 Japansk kultur og politisk-økonomiske system 7,5 Høst Åpent
POL2019 Øst-Asia: Internasjonal politikk 7,5 Høst Åpent
POL2020 Amerika i verden 7,5 Høst Åpent
POL2022 Petroleumsforvaltning, politisk økonomi og etikk 7,5 Høst Åpent
SOS1000 Innføring i sosiologi 15 Høst Åpent
SOS1001 Samfunnsteori 15 Vår Åpent
SOS1006 Mediesosiologi 15 Vår Åpent
SOS1016 Sosiologi og samfunn 15 Høst Åpent
SOS2006 Arbeid og organisasjon 7,5 Vår Åpent
SOS2009 Medier og samfunn 7,5 Vår Åpent
SOS2010 Sosial ulikhet, familie og velferd 7,5 Vår Åpent
SOS2017 Sikkerhet og organisasjon 7,5 Høst Åpent
SOS2018 Organisasjonsteori 7,5 Høst Åpent
SOS2019 Vår sosiale virkelighet 7,5 Høst Åpent

Detaljer om studieprogrammet finner du i studieplanen for statsvitenskap i studiehåndboka.