Statsvitenskap

Bachelorprogram, 3-årig, Trondheim

Statsvitenskap

– Om studieprogrammet
To hender som flytter sjakkbrikker. Foto.

Om studieprogrammet - statsvitenskap

Hvordan styres våre samfunn og hvordan opptrer vi som mennesker oppi alt dette? Statsvitenskap omfatter så vel styringsproblematikk på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, som enkeltindividers politiske atferd.

Statsvitenskap vektlegger utformingen av, innholdet i, og konsekvensene av vedtak fattet av styringsorganene i samfunnet. Studiet av konflikt og samarbeid i verdenssamfunnet står også sentralt. Statsvitenskapens oppgave er ikke bare å gjengi fakta om politiske forhold, men også å gi innsikt i sammenhengen mellom disse.

Statsvitenskapen deles inn i fire hovedområder:

  • Offentlig politikk og administrasjon har fokus på styringsproblemer på lokalt og nasjonalt plan,

  • Politisk atferd fokuserer på institusjoner som organiserer borgernes politiske atferd, som for eksempel partier, organisasjoner og media.
  • Komparativ politikk sammenligner politiske institusjoner og prosesser som regel på tvers av stater, og ofte i lys av generelle forestillinger om regimetyper og ideer om «det gode samfunn».
  • I internasjonal politikk analyseres stater på internasjonalt plan, forholdene mellom stater, og gjerne årsaker til krig og forutsetninger for fred.

Hvorfor velge statsvitenskap?

Statsvitenskap passer for deg som er interessert i politikk og administrasjon både på nasjonalt og internasjonalt nivå.