Universitetslektor ved NTNU

Heidi Helgå gikk rett fra studier til jobb som universitetslektor ved seksjonen Norsk for utlendinger ved NTNU. Hennes faglig relevante master var en viktig grunn til at hun fikk jobben foran andre med mer arbeidserfaring, mener hun.

 

Hvilket studieprogram fulgte du?

Heidi Helgå Jeg startet med bachelor i statsvitenskap og nordisk, før de gode foreleserne i nordisk motiverte meg til å ta en master i nordisk språk. Jeg valgte å skrive om norsk som andrespråk fordi jeg ville ha ei arbeidslivsrelevant retning på masteren min, og det har jeg hatt stor nytte av seinere. Etter mastergradsstudiet tok jeg PPU.

 

Hva jobber du med?

Etter studiene fikk jeg jobb som universitetslektor i norsk for utlendinger ved NTNU. Her underviser jeg i norsk for utenlandske studenter og ansatte. I tillegg utvikler fagmiljøet her læremidler og deltar i spennende forskningsprosjekter.Det er motiverende å se at de utenlandske studentene utvikler språket sitt fra uke til uke, og at de opplever glede ved å kunne kommunisere med nordmenn. Jeg gleder meg alltid til å gå inn i klasserommet og treffe motiverte, interesserte og hyggelige mennesker fra hele verden. Dessuten er det interessant og spennende å få faglig påfyll fra gode kolleger ved ISL som forsker på språk og litteratur i mange varianter.

Hvordan fikk du jobben etter studiene?

Jeg tror at jeg var litt heldig med tidspunktet da jeg var ferdigutdannet.  NTNU skulle øke antallet norsklærere for å dekke inn økt behov for norskkurs. Vi var mange søkere, og min faglig relevante master var nok viktig for at jeg fikk jobben foran andre med mer arbeidserfaring.

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?

For å undervise i norsk språk for en klasse med studenter fra mange forskjellige land, er det veldig relevant å ha en dypere forståelse av hva grammatikk og språk egentlig er. Dessuten er det nyttig å ha god kunnskap om mange felt innenfor andrespråksforskningen.