Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Norsk som andrespråk

Studenter på norsk som andrespråk

Om bachelorstudiet i norsk som andrespråk

Hvorfor er språktilegnelse så viktig for integrering? Hvilke utfordringer møter minoritetsspråklige elever og studenter når de skal lære norsk?

Har du interesse for språk og språkopplæring og et ønske om å arbeide med ulike problemstillinger knyttet til språklige minoriteter? Da er norsk som andrespråk faget for deg.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelorstudiet i norsk som andrespråk er generell studiekompetanse. Ferdighet i skriftlig bruk av nynorsk og bokmål er også en forutsetning siden basisemner fra nordisk språk og litteratur er obligatoriske i studiet.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

En bachelorgrad i norsk som andrespråk egner seg godt for arbeid i skoleverket, særlig undervisning, men også utredning og administrasjon. Hvis faget kombineres med annen utdanning eller erfaring, vil det også kunne gi grunnlag for arbeid knyttet til integreringstiltak i offentlig eller privat sektor, der forståelse av det flerkulturelle samfunnet er grunnleggende.


Studiets oppbygning

Bachelorstudiet i norsk som andrespråk er en treårig utdanning på 180 studiepoeng (sp). Studiet består av en fordypning i norsk som andrespråk, i tillegg til fellesemner, fag 2 og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5


Fri, 07 Jul 2017 15:34:16 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i nordisk og litteraturvitenskap
Studieprogramkode: BNORDLIT/studierening BNORSK
Studiepoeng: 180
Søkerkode (SO): 194 954
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for språk og litteratur

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)