Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Norsk som andrespråk

Studenter på norsk som andrespråk

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august: Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes tirsdag 14. august fra kl. 10:00  til 10:45. 

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen fra klokken 09.30. 

Etter immatrikuleringsseremonien vil det bli stands og studentinfo før det går opp gratis busser til Dragvoll og andre campus klokken 11.30.

Program og ofte stilte spørsmål

Onsdag 15. august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

Torsdag 16. august: Orienteringsmøter og akademisk skriving

10.15-11.15   Mottak og oppmøteregistrering av nye studenter

Oppmøte utenfor auditorium D15.  Studieveilederne ved ISL vil ta imot alle nye studenter og registrere oppmøte. Linjeforeningene/fadderne er også tilstede. Vi spanderer skolebrød og kaffe og te. Dersom du ikke kan delta på møtet, ber vi deg sende en e-post til studieveiledning-isl@hf.ntnu.no.

11.15-12.00     Velkomstmøte for alle nye studenter

Auditorium D15

12.15 -13.00     Orienteringsmøte nordisk/norsk som andrespråk

Auditorium D3

13.00 -13.30     Pause  

13.30-14.30     Akademisk skriving del 1

Auditorium D15

Fredag 17. august: Akademisk skriving del 2

10.15-12.00     Akademisk skriving del 2

Auditorium D15

Nyttig å vite

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om bachelorstudiet i norsk som andrespråk

Å lære språk er viktig for integrering. Hvis du har interesse for språk og språkopplæring og et ønske om å arbeide med problemstillinger knyttet til språklige minoriteter kan norsk som andrespråk være faget for deg!


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelorstudiet i norsk som andrespråk er generell studiekompetanse. Ferdighet i skriftlig bruk av nynorsk og bokmål er også en forutsetning siden basisemner fra nordisk språk og litteratur er obligatoriske i studiet.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

En bachelorgrad i norsk som andrespråk egner seg godt for arbeid i skoleverket, særlig undervisning, men også utredning og administrasjon. Hvis faget kombineres med annen utdanning eller erfaring, vil det også kunne gi grunnlag for arbeid knyttet til integreringstiltak i offentlig eller privat sektor, der forståelse av det flerkulturelle samfunnet er grunnleggende.


Studiets oppbygning

Bachelorstudiet i norsk som andrespråk er en treårig utdanning på 180 studiepoeng (sp). Studiet består av en fordypning i norsk som andrespråk, i tillegg til fellesemner, fag 2 og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5


Tue, 12 Jun 2018 14:37:22 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i nordisk og litteraturvitenskap
Studieprogramkode: BNORDLIT/studierening BNORSK
Studiepoeng: 180
Søkerkode (SO): 194 954
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for språk og litteratur

Sted: Trondheim, Dragvoll