Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Norsk som andrespråk

Studenter på norsk som andrespråk

Om bachelorstudiet i norsk som andrespråk

Å lære språk er viktig for integrering. Hvis du har interesse for språk og språkopplæring og et ønske om å arbeide med problemstillinger knyttet til språklige minoriteter kan norsk som andrespråk være faget for deg!


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelorstudiet i norsk som andrespråk er generell studiekompetanse. Ferdighet i skriftlig bruk av nynorsk og bokmål er også en forutsetning siden basisemner fra nordisk språk og litteratur er obligatoriske i studiet.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

En bachelorgrad i norsk som andrespråk egner seg godt for arbeid i skoleverket, særlig undervisning, men også utredning og administrasjon. Hvis faget kombineres med annen utdanning eller erfaring, vil det også kunne gi grunnlag for arbeid knyttet til integreringstiltak i offentlig eller privat sektor, der forståelse av det flerkulturelle samfunnet er grunnleggende.


Studiets oppbygning

Bachelorstudiet i norsk som andrespråk er en treårig utdanning på 180 studiepoeng (sp). Studiet består av en fordypning i norsk som andrespråk, i tillegg til fellesemner, fag 2 og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5


Tue, 12 Jun 2018 14:37:22 +0200
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i nordisk og litteraturvitenskap
Studieprogramkode: BNORDLIT/studierening BNORSK
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 954 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet