Norsk som andrespråk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Norsk som andrespråk

Studenter på norsk som andrespråk

Om studieprogrammet - BNORSK

OBS! Studieretningen norsk som andrespråk tilbys ikke studieåret 2020/2021.

Om bachelorstudiet i norsk som andrespråk

Å lære språk er viktig for integrering, og norsk som andrespråk gir kompetanse som samfunnet etterspør. Dette kan være faget for deg som er interessert i språk og språkopplæring og ønsker å arbeide med problemstillinger knyttet til språklige minoriteter.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til bachelorstudiet i norsk som andrespråk er generell studiekompetanse. Ferdighet i skriftlig bruk av nynorsk og bokmål er også en forutsetning siden basisemner fra nordisk språk og litteratur er obligatoriske i studiet.


Jobbmuligheter

En bachelorgrad i norsk som andrespråk egner seg godt for arbeid i skoleverket, særlig undervisning, men også utredning og administrasjon. Hvis faget kombineres med annen utdanning eller erfaring, vil det også kunne gi grunnlag for arbeid knyttet til integreringstiltak i offentlig eller privat sektor, der forståelse av det flerkulturelle samfunnet er grunnleggende.


Studiets oppbygning

Bachelorstudiet i norsk som andrespråk er en treårig utdanning på 180 studiepoeng (sp). Studiet består av en fordypning i norsk som andrespråk, i tillegg til fellesemner, fag 2 og en valgfri del.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Studiemiljø 

Nordiskstudiet ved NTNU har et lite og sammensveiset studiemiljø med en aktiv linjeforening. Les mer om hverdagen som student på nordisk.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.

09 okt 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Obs! Studieretningen norsk som andrespråk tilbys ikke studieåret 2020/2021.

Gradsnavn: Bachelor i nordisk og litteraturvitenskap

Studieprogramkode: BNORDLIT/studierening BNORSK

Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 954 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet