Nordisk språk og litteratur

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Nordisk språk og litteratur

– Utenlandsopphold

Utveksling i Norden:

Nordisk språk og litteratur har Erasmus+ samarbeidsavtale med de fleste universiteter i Norden.

For læresteder hvor det er Erasmus+ avtale, kan studenter søke om Erasmus-stipend. København, Roskilde og Færøyene er del av Nordplus-avtalen, og studenter kan søke om Nordplus-stipend for disse lærestedene. Dette gir nordiskstudenter mulighet for å ta ett semester av bachelorgraden på utveksling via Erasmus+ avtale eller Nordplus. 

Dersom du utveksling via Nordplus, ta kontakt med Gunn Stoum Kyrkjeeide.

Alle som søker utveksling, må følge NTNUs rutiner. 


Når kan jeg reise på utveksling?

For å reise ut må du være opptatt på et studieprogram og ha fullført minst ett års studier (60 sp). Du bør begynne forberedelsene til et utenlandsopphold ett år i forveien.

Vi anbefaler deg å reise ut når du er i 5. eller 6. semester og ta fordypningsemner i nordisk, se studiets oppbygning. Du kan også velge å ta fag 2 eller valgfri del av bachelorgrad i utlandet. Valg av emner i utlandet gjøres i samråd med studieveileder og faglærer, og skal godkjennes før du reiser ut.


Sommerkurs i nordisk språk og litteratur:

I tillegg til mulighetene for å ta et semester i utlandet tilbyr vi også sommerkurs i Norden, NORDKURS, hver sommer. Du kan reise til et universitet på Færøyene, Island, Grønland, Finland, Sverige eller Danmark og studere nordisk språk og litteratur. Et sommerkurs i nordisk språk og litteratur kan innpasses i din bachelorgrad som 10 studiepoeng på fordypningsnivå i nordisk.


Ressurspublisering

Utveksling utfordret meg på mange områderUtveksling utfordret meg på mange områder


Studieprogram: Bachelor i nordisk språk og litteratur

Utvekslingssted: Aarhus Universitet, Danmark

Navn: Randi Marie Nygård


"Fenomenet...

KRYSSPUBLISERT – Fellestekst om utenlandsopphold under studieprogram

Hvorfor studere i utlandet?

Ønsker du å ta en utdanning i Norge – og drømmer du om å studere i utlandet? Visste du at det er mulig å få til begge deler?

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

 

Praktisk informasjon om utvekslingKRYSSPUBLISERT – Utveksling facebook