Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Nordisk språk og litteratur

– Utenlandsopphold

Utveksling i Norden:

Et utvekslingsopphold ved et nordisk universitet gir deg økt kunnskap om nordisk språk og kultur. Nordisk språk og litteratur ved NTNU har et stort avtalenettverk i Norden via vårt samarbeid i NORDLIKS.

Hvor kan du studere?

NORDLIKS-nettverket omfatter 35 institutter hvor det forskes og undervises i nordiske språk, nordisk litteratur og litteraturvitenskap. Vi kan nevne følgende universiteter som spesielt relevante for studenter på nordisk:  


Når kan jeg reise på utveksling?

For å reise ut må du være opptatt på et studieprogram og ha fullført minst ett års studier (60 sp). Du bør begynne forberedelsene til et utenlandsopphold ett år i forveien.

Vi anbefaler deg å reise ut når du er i 5. eller 6. semester og ta fordypningsemner i nordisk, se studiets oppbygning. Du kan også velge å ta fag 2 eller valgfri del av bachelorgrad i utlandet. Valg av emner i utlandet gjøres i samråd med studieveileder og faglærer, og skal godkjennes før du reiser ut.


Sommerkurs i nordisk språk og litteratur:

I tillegg til mulighetene for å ta et semester i utlandet tilbyr vi også sommerkurs i Norden, NORDKURS, hver sommer. Du kan reise til et universitet på Færøyene, Island, Grønland, Finland, Sverige eller Danmark og studere nordisk språk og litteratur. Et sommerkurs i nordisk språk og litteratur kan innpasses i din bachelorgrad som 10 studiepoeng på fordypningsnivå i nordisk.


Utveksling utfordret meg på mange områder

Studieprogram: Bachelor i nordisk språk og litteratur

Utvekslingssted: Aarhus Universitet, Danmark

Navn: Randi Marie Nygård

"Fenomenet Skam har gitt det norske språket en større rolle i Danmark."

Utveksling utfordret meg på mange områder

Studieprogram: Bachelor i nordisk språk og litteratur

Utvekslingssted: Aarhus Universitet, Danmark

Navn: Randi Marie Nygård

"Fenomenet Skam har gitt det norske språket en større rolle i Danmark."

Student Randi Marie Nygård ved sjøen i Århus

Hvorfor valgte du å dra på utveksling?

Jeg har lenge tenkt at jeg vil dra på utveksling, men det har ikke passet inn i studiene mine før nå. Det virket veldig spennende å studere i et andet land enn Norge. Og ettersom jeg studerer nordisk språk og litteratur, var det naturlig å velge et naboland til Norge. Valget falt på Aarhus i Danmark. Aarhus er Danmarks nest største by og den er kjent som en studentby. Snittalderen i byen er så lav som 37,5 år. Jeg tenkte at det kom til å bli fint med en litt mindre by med mange unge mennesker. Ideen om å kunne sykle til skolen virket også veldig fin. Alt i alt gav utveskling en mulighet til få ta andre fag og møte nye mennesker med samme interesser i et annet land enn Norge.

Hvordan var det å studere ved ditt lærested i utlandet, sammenliknet med NTNU?

Undervisningen på Aarhus universitet er lagt opp på en litt annen måte enn jeg er vant med ved NTNU. Mine kurs i Aarhus foregikk i små klasser, noe det er lite av på de kursene jeg har hatt på NTNU. Forelesningene varte i tre timer med både ordinær forelesning, litt diskusjon i grupper og i plenum. I starten var det litt uvant, men man venner seg fort med det. Også eksamen er lagt opp på en annen måte, med mange muntlige prøver. Det var både skummelt og spennende å prøve seg på en annen undervisnings- og eksamensform. Selv om det var moro å prøve ut andre måter å studere på, vil jeg si at jeg er godt fornøyd med skriftlige skoleeksamen og undervisning som er lagt opp spesifikt etter forelesning og gruppeundervisning hver for seg. Det gir mulighet til å fordype seg i tekster på en god måte, syns jeg.

Hva var det faglige utbyttet?

På bachelor i nordisk språk og litteratur ved Aarhus universitet har de en tredeling av pensum med språk, litteratur og media. Muligheten til å ha mediefag i bachelorgraden er veldig spennende fordi jeg har lært mye om sosiale- og andre medier som brukes blant annet i skolen. Ekstra spennende var det at Skam begynte å bli veldig stort da jeg var i Danmark, og mye av undervisningen gikk ut på å analysere og se nærmere på fenomenet Skam. Også det norske språket har fått en større rolle i det danske språket. I tillegg har jeg hatt litteraturfag som ga meg muligheten til å bli bedre kjent med danske klassikere, samt mye novellelitteratur fra Sverige, Danmark og Norge. Dette er muligheter jeg ikke hadde hatt hjemme i Norge.

Hva var det sosiale utbyttet?

Det sosiale er ofte en stor del av det å være på utveksling. I Aarhus hadde de gode introduksjonstilbud til oss som var på utveksling og dette var en fin mulighet til å bli kjent med de andre utvekslingsstudentene. Etter at jeg kom tilbake til Trondheim har jeg fremdeles kontakt med flere av de jeg gikk i klasse med og vi har avtalt å møtes i sommer.

Hva var den største fordelen med ditt studieopphold i utlandet?

Den største fordelen var at jeg fikk utfordret meg selv på mange områder. Man får mulighet til å bli kjent med nye mennesker, en annen kultur og en ny by, samtidig som man får perspektiv på ting hjemme i Norge. Jeg opplevde at utenlandsstudiet fikk meg til å tenke på hva jeg ville gjøre med videre studier, det ga meg også nytt perspektiv, og man får kjenne på å bli enda mer selvstendig.

Hva var det som var utfordrende?

Helt i starten av oppholdet var det litt utfordrende å ikke kjenne noen, men ettersom man går i forelesninger og er med på det sosiale blir man fort kjent med andre studenter. Jeg bodde privat sammen med ei anna jente fra Danmark, men jeg vil egentlig anbefale å bo sammen med flere, gjerne andre utvekslingsstudenter om du vil bli kjent med andre som er i samme situasjon som du. Språket kunne også blitt utfordrende, men med litt hjelp var det som regel ikke noe problem å bli forstått. (Til tross for at mange dansker trenger å høre setningen flere ganger før de forstår, men jeg skylder mye på Skam og seriens gode innflytelse på danskene.)

Har du noen råd til andre studenter som kunne tenke seg å reise ut?

Jeg vil absolutt anbefale å dra på utveksling. Det er spennende å prøve noe nytt og bli kjent med nye omgivelser, nye mennesker og andre måter universiteter og undervisning foregår på. Selv var jeg på utveksling kun ett semester, men i ettertid skulle jeg ønske jeg hadde hatt mulighet til å bli to semester. Det tar ofte litt tid å bli kjent med plassen og nye mennesker. Om du har lyst og mulighet til å studere i utlandet – gjør det!

Hvorfor studere i utlandet?

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning. Du finner kontaktinformasjon til studieveileder under menypunktet "studieveiledning" på studieprogramsiden din.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

Praktisk informasjon om utveksling