Nordisk språk og litteratur

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Nordisk språk og litteratur

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet BNORDISK

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning BNORDISK

Bachelorprogrammet i nordisk og litteraturvitenskap, studieretning nordisk språk og litteratur er en treårig utdanning og består av 180 studiepoeng (sp.). Av disse er 105 sp. fordypningsemner i nordisk.

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
NORD1102 Grammatikk og pragmatikk 15
NORD1108 Nordisk litteraturhistorie 7,5
NORD1001 Innføring i nordisk språk og litteratur 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
NORD1104 Teori, sjanger og analyse 15
NORD1106 Språkhistorie og talemål 7,5
EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Flere valg Fag 2: Velg mellom årsstudium i et annet fag* eller utenlandsopphold 60

*Merk at enkelte årsstudier har egne opptakskrav

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
Flere valg Påbyggingsemne i nordisk* 22,5
Flere valg Områdeemne: HFO1001 Digitale endringer eller HFO1004 Menneskets tidsalder? 7,5

*Merk at emner med kode NORX er kun for utvekslingsstudenter

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
Flere valg Påbyggingsemne i nordisk 15
NORD2900 Bacheloroppgave i nordisk eller norsk som andrespråk 15

 

11 mai 2020

Målformskrav

Krav om målform

I nordisk er ferdighet i skriftlig bruk av nynorsk og bokmål en forutsetning, og det blir stilt like store krav til korrekt språkbruk i begge målformene.

Krav til målform i emner på basisnivå:

  • Alle skriftlige innleveringer i NORD1102 og NORD1108, inkludert eksamen, skal skrives på bokmål.
  • Alle skriftlige innleveringer i NORD1106 og NORD1104, inkludert eksamen, skal skrives på nynorsk.

Krav til målform i emner på påbyggingsnivå:

Det er ikke krav til målform på påbyggingsnivå (2000-emner) i bachelorstudiet eller årsstudiet.

Studiehåndbok og pensum