Nordisk språk og litteratur

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Nordisk språk og litteratur

Studenter i nordisk jobber

Ville Norge og de andre skandinaviske landene ligget på verdenstoppen i likestilling mellom kjønnene dersom Henrik Ibsens Et dukkehjem aldri hadde blitt skrevet? Hva ville fantasy-serier som The Lord of the Rings og Game of Thrones vært uten den norrøne litteraturen? Hvordan endrer språket seg gjennom bruken av sosiale medier?

Prøv å tenke deg en verden uten språk. Det er umulig, ikke sant? Språket finnes overalt, alltid. 

Bachelorstudiet i nordisk gir deg en grunnleggende forståelse av hvordan nordisk, og særlig norsk, språk og litteratur har utviklet seg fra norrøn tid og fram til i dag. Studiet presenterer teoretiske og systematiske perspektiver på språk og litteratur som gir et vitenskapelig grunnlag for å studere fenomener som er felles for flere språk- og kulturfag.

Nordiskstudiet gjør deg til en sikrere morsmålsbruker, både muntlig og skriftlig, noe som er viktig i all kommunikasjon. En bachelorgrad i nordisk språk og litteratur vil dermed gi deg en kompetanse som er etterspurt i alle yrker.

Hva lærer du?

Som bachelorstudent får du mulighet til å fordype deg i språklige og litterære emner som du interesserer deg spesielt for. I diskusjon med medstudenter og skriveoppgaver under veiledning får du god trening i kritisk analytisk tenkning. Du utvikler i tillegg en grunnleggende språkhistorisk og litteraturhistorisk forståelse.  

Hvorfor studere nordisk ved NTNU?

Bachelorundervisningen i nordisk ved NTNU er forskningsbasert og fornyes kontinuerlig i dialog med behov i skole, media og samfunn for øvrig. Våre forelesere er brennende engasjert i faget sitt.

Vi har et særdeles aktivt studentmiljø. Nordiskstudenter driver linjeforeningen Gengangere og et eget tidsskrift – riss – der du kan utvikle dine ferdigheter som skribent.

Les mer om linjeforeningen og studiemiljøet.

17 mar 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i nordisk og litteraturvitenskap

Studieprogramkode: BNORDLIT/studieretning BNORDISK

Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 889 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet

Nynorsk med Kristin 3

Nynorsk med Kristin

Tidlegare masterstudent i nordisk, Kristin Fridtun, guidar deg igjennom det nynorske språklandskapet på ein enkel måte gjennom åtte nettleksjonar.

I tillegg finnast eit hefte med råd og tips om korleis du kan ordleggje deg godt på nynorsk. Heftet er tilgjengeleg som flip-book og PDF. Med litt arbeid, ei ordbok og Dag og Tids Nøkkel til nynorsk vil dette gå som ein leik! (Nøkkel til nynorsk får de kjøpt på Tapir Bokhandel på Dragvoll).

Øvingsoppgåver