Nordisk språk og litteratur

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Nordisk språk og litteratur

– Jobbmuligheter

Hvilken kompetanse gir studiet?

De fleste som studerer nordisk, utdannes til norsklærere. Våre studenter blir imidlertid også forskere, journalister, forlagsmedarbeidere, informasjonskonsulenter i både det offentlige og private næringsliv, samt rådgivere og saksbehandlere i universitets- og høyskolesektoren. I samtlige av disse er god språkbeherskelse og analytisk tenkning del av yrkets nøkkelkompetanse.

Hva kan jeg jobbe med?

Her finner du et utvalg jobber som tidligere nordiskstudenter ved NTNU har etter endt utdanning:

  • Forlagsredaktør i Det norske Samlaget
  • Lektor i ungdomsskolen
  • Studiekonsulent ved NTNU
  • Romanforfatter
  • Språkforsker
  • Journalist i Adresseavisen
  • Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Helsenett SF
  • Lektor i videregående skole
28 des 2018

Møt tidligere studenter bnordisk

Møt tidligere studenter


Ressurspublisering

Adjunkt ved Tiller videregående skole

Navn: Tonje Saaum

Utdanning: 

Arbeidssted: Tiller videregående skole

"Jeg har blitt veldig godt kjent med elevene, stemningen i klassen er uformell og vi kan være seriøse samtidig som vi har det morsomt. "

Jobb med master i nordisk

KRYSSPUBLISERT fra BALIT om HF-karriere - IKKE RØR

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.