Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Medievitenskap

– Jobbmuligheter

Hvor du kan jobbe etter fullført bachelor i medievitenskap kommer an på flere ting, som for eksempel hvilke andre fag du har studert, hvilke interesser du har, og hva du er god til å gjøre.

Her er noen eksempler på jobber som tidligere medievitenskapstudenter fra NTNU har etter endt utdanning:

  • Digital analytiker i VG
  • Journalist i Adresseavisa
  • Kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk
  • Lektor i videregående skole
  • Markedsrådgiver i oljeselskap
  • Prosjektkoordinator, Norsk design- og arkitektursenter
  • Rådgiver i fylkeskommunen
  • Seksjonssjef i Sametinget

Listen viser bare noen få eksempler av mange muligheter du har etter endt utdanning i medievitenskap. Vær oppmerksom på at enkelte stillinger krever fullført mastergrad.

Wed, 12 Apr 2017 13:10:04 +0200

Hva gjør tidligere medievitenskapstudenter?

Møt noen av de som har tatt master og/eller bachelor i medievitenskap ved NTNU og se hva de gjør i dag:


Studiet forbereder deg til større prosjekt i arbeidslivet

Navn: Kristina Halvorsen

Utdanning:

Arbeidsted: Kommunikasjonsansvarlig og markedsfører i Krillbite studio

Det var spennende å lese tidligere forskning og å presentere egne funn i analysen av fiksjonsopplevelse og spilldesign i historiedrevne dataspill.

Studiet forbereder deg til større prosjekt i arbeidslivet

Navn: Kristina Halvorsen

Utdanning:

Arbeidsted: Kommunikasjonsansvarlig og markedsfører i Krillbite studio

Det var spennende å lese tidligere forskning og å presentere egne funn i analysen av fiksjonsopplevelse og spilldesign i historiedrevne dataspill.

Tittel på masteroppgave:

Ludonarrativ dissonans og konsonans. En analyse av fiksjonsinnlevelse og spilldesign i historiedrevne dataspill.

Hvorfor valgte du å ta master i medievitenskap visuell kultur?

Kristina HalvorsenDet var blant annet fordi visuell kultur er komplekst og spennende, og jeg kunne ta for meg dataspill som tema.

Hvilken kunnskap og erfaring har du fått gjennom studiet som du bruker i jobben din i dag?

Jeg jobber i dag med markedsføring, håndtering av presse, og formidling på sosiale medier hos spillutviklerne Krillbite Studio. Arbeid med en masteroppgave lærer deg å bli enda mer strukturert og fokusert på din egen tekst, som kommer godt med i tekstproduksjon. I tillegg blir man ofte veldig god på informasjonsinnhenting og -formidling, som er viktig når jeg gjør intervju eller skriver artikler.

Jeg skrev masteroppgave om dataspill og under studiene fikk jeg relevante jobber (kommunikasjonsansvarlig i JoinGame og skribent i Spillpikene) som gjorde at jeg ble enda mer relevant til å jobbe med kommunikasjon i et spillutviklerselskap.

Hvorfor vil du anbefale studiet til andre?

Jeg vil anbefale masterstudiet i medievitenskap fordi man får en flott og selvstendig arbeidsopplevelse som foregår under utmerket veiledning. Studiet forbereder deg således til å jobbe med større prosjekt i arbeidslivet senere. I tillegg får du lest utrolig mye spennende tidligere forskning, samtidig som det er veldig spennende å presentere egne funn!

Aktiviteter utenfor studiet nesten like viktig som studiet

Navn: Joakim C. Stoltz 

Utdanning:

Arbeidsted: Deskmedarbeider i Dagsavisen

I mastersituasjonen må man kunne disponere tid og ressurser, og ta tøffe avgjørelser og prioriteringer på egen hånd. Når man står i det, så er man ikke alltid bevisst at man erverver seg egenskaper som kreativ problemløsning, arbeidsmoral og prioriteringsevne.

Aktiviteter utenfor studiet nesten like viktig som studiet

Navn: Joakim C. Stoltz 

Utdanning:

Arbeidsted: Deskmedarbeider i Dagsavisen

I mastersituasjonen må man kunne disponere tid og ressurser, og ta tøffe avgjørelser og prioriteringer på egen hånd. Når man står i det, så er man ikke alltid bevisst at man erverver seg egenskaper som kreativ problemløsning, arbeidsmoral og prioriteringsevne.

Joakim C. Stoltz

Tittel på masteroppgave: Film og følelser: Emosjonelt engasjement i fiksjonelle narrativer.

Jobber nå som: Deskmedarbeider – som er en sammenslåing av de tidligere stillingene typograf, grafiker og redigerer – i Dagsavisen i Oslo. 

Hvorfor valgte du å ta en mastergrad i medievitenskap?

Tanken på å ta en mastergrad hadde allerede meldt seg under studietiden, men etter å ha fullført min bachelorgrad i medievitenskap ved Universitetet i Oslo gled jeg gradvis over i en jobbsøkingsfase. Det skulle dog vise seg å være lettere sagt enn gjort. Etter utallige runder med intervjuer og manglende resultater å vise til, ble det på tide å tenke nytt. Tilbakemeldingene jeg fikk og erfaringene jeg tok med meg fra denne opplevelsen var et utpreget behov for enten faglig påfyll eller relevant arbeidserfaring – og kanskje aller helst begge deler – og en mastergrad ble derfor et naturlig valg for mitt vedkommende.

Valget om å flytte fra Oslo til Trondheim var derimot ikke like enkelt. Men etter den initiale omstillingen og den påfølgende tilvenningen var det aldri noe tvil om at jeg hadde tatt en riktig avgjørelse. Etter mitt skjønn er det få – om ingen – steder som kan matche Trondheim som studiested, og de opplevelsene, erfaringene og bekjentskapene jeg stiftet her vil for alltid prege meg som person.

Hvilken kunnskap og erfaring har du fått gjennom arbeidet med masteroppgaven og studiet som du bruker i jobben din i dag?

I mine øyne er fordelene med et omfattende studie flerfoldige, men det man kanskje først og fremst erfarer er at man virkelig lærer seg selv å kjenne. I større grad enn tidligere blir man kastet inn i en situasjon hvor man både må kunne disponere tid og ressurser og ta tøffe avgjørelser og prioriteringer på egen hånd. Langs denne ruten kan jeg nesten garantere at man vil møte på lengre perioder hvor man tviler på seg selv og sine egne ferdigheter, men vit at studieteknikkene og erfaringene man her tilegner seg er uvurderlige. Dernest lærer man seg også essensielle teknikker knyttet til kildekritikk og kritisk tekning, og den individuelle friheten man møter på i løsningen av konkrete problemer munner ofte ut i et faglighets- og ferdighetsnivå man trenger i møte med arbeidsmarkedet.

Man lærer mye om seg selv gjennom et masterstudium

For min del er det også verdt å nevne at aktivitetene man gjør utenfor selve studiene ofte kan være like viktige som studiene i seg selv – dette gjelder særlig studentverv og -aktiviteter. Selv var jeg grafisk ansvarlig i både Under Dusken (studentavisen i Trondheim) og Tidsskriftet M (et uavhengig tidsskrift utgitt av masterstudenter ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU) over en periode på to semestre, og begge disse vervene var minst like avgjørende for at jeg er der jeg er i dag.

Til daglig jobber jeg i et mediehus, som i bunn og grunn er en sammensmeltning av ymse fagfelt og utdanningsbakgrunner. I et fagmiljø av dette kaliberet er det vesentlig med kunnskap for å kunne henge med i den daglige diskusjon, og for å kunne påvirke det endelige produktet. Den faglige tyngden jeg har med meg fra studietiden er derfor en viktig ingrediens i min arbeidshverdag.

Hvorfor vil du anbefale studiet til andre? 

Som nevnt tidligere lærer man mye om seg selv gjennom et omfattende studie. En mastergrad kan på mange måter anses som en selvrealiseringsprosess, og selv om man ikke er bevisst på dette mens man står i det, er egenskaper som kreativ problemløsning, arbeidsmoral og prioriteringsevne noe man vil erverve seg i løpet av denne perioden. Dette er også kvaliteter som er evigaktuelle hos potensielle arbeidsgivere. Man bør heller ikke kimse av kunnskapsnivået man innehar etter et endt studie, da dette vil åpne mange dører karrieremessig – også på tvers av eget fagfelt. Sett slik er erfaringene og kunnskapen man tar med seg både avgjørende for valgene man tar videre i livet, og måten man angriper de daglige gjøremålene på.

Account Manager i Lemmonet

Navn: Johanna Haugli

Utdanning: 

Arbeidssted: Lemmonet

"Jobben min forandrer seg hver eneste måned siden industrien konstant utvikler seg."

Account Manager i Lemmonet

Navn: Johanna Haugli

Utdanning: 

Arbeidssted: Lemmonet

"Jobben min forandrer seg hver eneste måned siden industrien konstant utvikler seg."

Johanna Haugli

Hva jobber du med?

Jobber innen AdTech som Account Manager hvor jeg jobber med selskaper som Uber, Amazon, Match.com etc. Vi hjelper selskapene med digital markedsføring for mobil. Markedsføring av deres app med videoer, banners og influencers.

Hva er det beste ved jobben din?

Å være en del av en veldig ung og teknologisk bransje. Jobben min forandrer seg hver eneste måned siden industrien konstant utvikler seg.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Det er veldig vanskelig å få seg en relevant jobb i Norge etter en bacholor. Jeg flyttet til London og fikk meg en relevant jobb etter to måneder.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Min bacholorgrad er i medievitenskap. Desverre så var ikke graden rettet mot mer moderne medier og markedsføring. Men jeg lærte mer grunnleggende kunskap som jeg har som basis.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg var ivrig innen linjeforeningen og hadde i tillegg deltidsjobb ved siden av studiene. Jeg tror det best jeg lærte fra dette var å ha flere baller i luften og lære seg å prioritere og utføre mange oppgaver samtidig.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Dra utenlands. Det kan være veldig vaskelig å få relevant erfaring og få sin første jobb i Norge. I tillegg til erfaring i utlandet, kan man også komme tilbake til Norge med sterke språk kunskaper på sin CV.

Kommunikasjonsrådgiver i Trondheim kommune

Navn: Lacie Goff

Utdanning: 

Arbeidssted: Trondheim Kommune - Miljøpakken

"Det å være involvert i feltet ditt ved siden av studiene dine er bare så viktig for fremtiden din i arbeidslivet. Da har du erfaringer og kunnskap som støtter det du studerer."

Kommunikasjonsrådgiver i Trondheim kommune

Navn: Lacie Goff

Utdanning: 

Arbeidssted: Trondheim Kommune - Miljøpakken

"Det å være involvert i feltet ditt ved siden av studiene dine er bare så viktig for fremtiden din i arbeidslivet. Da har du erfaringer og kunnskap som støtter det du studerer."

Lacie Goff

Hva jobber du med?

Jeg er ansvarlig for intern og ekstern kommunikasjon i forbindelse med Metrobuss prosjektet som nå utføres i Trondheim.

Hva er det beste ved jobben din?

Det at jeg får brukt kompetansen min til noe som er også en hjertesak (miljø) har vært svært spennende. Også det å være involvert i et prosjekt som kommer til å ha stor betydning for byen i fremtiden er veldig kult.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Når jeg ble ferdig med mastergraden i juni 2017, begynte jeg som butikkmedarbeider for å ha litt inntekt mens jeg søkte på utdannings-relevante jobber ved siden av. Jeg kom på annonsen for en annen kommunikasjonsrådgiver stilling hos Trondheim Kommune og søkte på den. Jeg fullførte både første og andre intervju for den stillingen, og selv om jeg ikke fikk akkurat den stillingen, fikk jeg tilbud fra dem om en annen, nyopprettet stilling hos Miljøpakken.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Det å kommunisere til forskjellige målgrupper har vært nyttig i min stilling. Jeg sitter på et kontor der jeg er den eneste som driver med kommunikasjon, og er omringet av folk som jobber innenfor byplanlegging, infrastruktur og prosjektering. Derfor er det viktig for meg å kunne ta i mot komplekse og teknisk-tunge budskap og kunne omformere dem for å kommunisere videre på en lett forståelig måte. Jeg har også design kompetanse fra bachelorgraden min, og det har jeg brukt veldig mye av i jobben min.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja, jeg vil definitivt si at flere av deltidsjobbene jeg hadde i studietiden bidro til at jeg fikk jobb etter studiene. Gjennom studietiden har jeg hatt flere butikkmedarbeidere stillinger, men jeg har også hatt flere arbeidsstillinger som var veldig relevant til utdanningen min. Under bachelorgraden jobbet jeg med design og journalistikk, og var lærling hos et magasin selskap. Jeg fortsatt med slikt arbeid under mastergraden, hvor jeg begynte som skribent for et engelsk-språklig magasin i Trondheim, og jobbet meg opp til å være Deputy Editor for samme magasin. Disse erfaringene har uten tvil hjulpet meg svært mye.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Det å være involvert i feltet ditt ved siden av studiene dine er bare så viktig for fremtiden din i arbeidslivet. Da har du erfaringer og kunnskap som støtter det du studerer, og som du kan bygge på og bruke når du skal trekke frem det du kan i jobbsøknader. Det blir noen veldig travle år med både studier og jobb, men jeg får nesten ikke til å uttrykke hvor mye det er verdt det til slutt.

Audio og video planner

Navn: Nora Ødegaard

Utdanning: 

Arbeidssted: OMD

"Husk at selv om man får avslag hos en bedrift èn gang, så kan det hende du var en favoritt, og at du får en ny sjanse senere. Erfaring og gode referanser er gull!"

Audio og video planner

Navn: Nora Ødegaard

Utdanning: 

Arbeidssted: OMD

"Husk at selv om man får avslag hos en bedrift èn gang, så kan det hende du var en favoritt, og at du får en ny sjanse senere. Erfaring og gode referanser er gull!"

Nora Ødegaard

Hva jobber du med?

Jeg jobber med rådgivning, og kampanjeplanlegging- og bestilling innen mange former for audio/video. Dette er typisk TV-,radio-, og WebTV-kampanjer. Rollen min blir som et bindeledd mellom medier, produksjon og kunder. Videre gjennomfører jeg rapportering og kampanjeevaluering.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste ved jobben min er å få jobbe i et marked i stadig endring. Det er høyt tempo, og alltid spennende å forsøke å finne de beste avtalene for kunden. Som Audio/Video planner får jeg også litt innsikt i flere arenaer. Siden medievanene våre er i stadig endring er det nok å holde seg oppdatert på, og dette sørger for at arbeidshverdagen er veldig variert.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Fordi jeg ønsket å vise til praktisk erfaring ved endte studier, prioriterte jeg allerede fra første måned som student å jobbe som frivillig. Jeg grep også de sjansene jeg hadde via studiene til å få erfaring: praktisk variant av bachelor- og masteroppgave, samt forskningsoppdrag for (relevant) bedrift. Så det at jeg kunne stå med mastergrad og erfaring fra relevante arbeidsoppgaver tror jeg ga meg en fordel. I tillegg begynte jeg aktivt å søke jobber 8-9 måneder før studiene var over. Jeg var på flere intervjurunder, og trengte nok denne tiden på å lære meg å skrive gode søknader og formidle kompetansen min. Til slutt fikk jeg napp- en uke før jeg skulle forsvare masteroppgaven min.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jobben min tar mye utgangspunkt i tall, og forstå hva de representerer - enten det er planlegging, bestilling eller evaluering av kampanjer. Kunnskapen jeg sitter igjen med fra samfunnsvitenskapelig forskningsmetode mener jeg hjalp meg å både håndtere store datamengder, samt forstå hva de representerer. I tillegg ga spesielt bachelorstudiet mitt en god medieforståelse, som absolutt er relevant for arbeidsoppgavene mine.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg hadde ulike verv fra august 2012 til mars 2015: markedsfører, og senere utviklingssjef, for Studentmediene i Trondheim. Jeg jobbet som frivillig under UKA 13, samt PR- og markedsføringsansvarlig, og til slutt rådgiver, for tilknyttet linjeforening Primetime. Samtidig hadde jeg deltidsjobb på en klesbutikk, og mot slutten av studieperioden jobbet jeg også deltid i markedsavdelingen til en IT-bedrift. Det har tidvis vært hektisk, men erfaringen med å sjonglere studier, jobb, verv (og et sosialt liv) gjorde meg også god på å strukturere hverdagene mine.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Praksis, praksis, praksis. Selv opplevde jeg at fagene mine var svært spennende, men veldig teorifokusert. Jeg er helt sikker på at grunnen til at jeg var så heldig å få jobb rett etter studiene, var fordi jeg valgte å kombinere studier med verv og relevant arbeid. Og som student er det også en fantastisk måte å bli kjent med mange kule mennesker på. Andre tips er å starte jobbsøkingen tidlig, registrere seg hos bemanningsbyrå og utnytte nettverket sitt. Og huske at selv om man får avslag hos en bedrift èn gang, så kan det hende du var en favoritt, og at du får en ny sjanse senere. Erfaring og gode referanser er gull!

Kundekonsulent i Onecall

Navn: Ida Karine Elnæs Moe

Utdanning: 

Arbeidssted: Onecall

"Tenk over hva du vil jobbe med, hvilke kompetanse og erfaringer du sitter på."

Kundekonsulent i Onecall

Navn: Ida Karine Elnæs Moe

Utdanning: 

Arbeidssted: Onecall

"Tenk over hva du vil jobbe med, hvilke kompetanse og erfaringer du sitter på."

Ida Karine Elnæs Moe

Hva jobber du med?

Tar imot henvendelser fra kundene på telefon og mail.

Hva er det beste ved jobben din?

Jeg begynte i en gruppe med flere andre og oppstarten var sosial.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Lang, jeg søkte mange jobber før jeg fikk tilbud fra Express rekruttering og OneCall.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Når jeg skriver mail kommer det godt med at jeg er vant til å skrive mye. Det var mange nye datasystemer og temaer å sette seg inn i på starten, og da er det nyttig å lære fort.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja, jeg jobbet med kundeservice på Servicetorget i Frogn kommune ved siden av studiene.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Tenk over hva du vil jobbe med, hvilke kompetanse og erfaringer du sitter på, og vær forberedt at det faktisk er en heltidsjobb å søke arbeid. Pluss, ta kontakt med arbeidsgivere og rekrutteringsbyrå.

Miljøarbeider

Navn: Thomas Jenssen

Utdanning:

Arbeidssted: Holmenkollen dagsenter og boliger

"Engasjer deg i studentmedier, kor, revy, UKA - hva som helst som gir deg praktisk erfaring."

Miljøarbeider

Navn: Thomas Jenssen

Utdanning:

Arbeidssted: Holmenkollen dagsenter og boliger

"Engasjer deg i studentmedier, kor, revy, UKA - hva som helst som gir deg praktisk erfaring."

Thomas Jenssen

Hva jobber du med?

Miljøarbeid - arbeid hovedsakelig med voksne mennesker med fysisk og psykisk utviklingshemming. Lager mat, går turer i skog og mark og er ansvarlig for utforming og gjennomføring av musikalske aktiviteter.

Hva er det beste ved jobben din?

At jeg kan spille mye piano, og får være utendørs i naturen når sjangsen byr seg.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Presiserte min praktiske og teoretiske kompetanse i musikk, og fikk dermed jobben.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Kompetansen fra fordypningen i media brukes svært lite, da jeg ikke får jobb innen bransjen uten master. Dette kan også ha med svekket personlig interesse for feltet å gjøre fra min side.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Nei, men har i ettertid fått deltidsjobb som musikklærer i sang og piano ved to kulturskoler basert på opptaksprøve og kompetanse fremfor utdanning. Så det er min musikkvitenskapelige årsenhet som har vært hovedgrunnen til at jeg har fått jobber.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Engasjer deg i studentmedier, kor, revy, UKA - hva som helst som gir deg praktisk erfaring. Dra også på utveksling.

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.