Musikkvitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkvitenskap

Utenlandsopphold

Som student på bachelorprogrammet i musikkvitenskap kan du ta deler av studiet i utlandet. Vi anbefaler utreise i 5. og/eller 6. semester av studiet (det siste året), siden dette gir størst frihet til å velge emner som går godt sammen med resten av innholdet i studiet ditt. Hvis du reiser ut tidligere, må emner du tar i utlandet kunne erstatte obligatoriske emner i musikkvitenskap som du skulle tatt i det semesteret her ved NTNU. Hvis ikke må du utsette disse emnene til etter utenlandsoppholdet.

Du må starte planleggingen av oppholdet i god tid, minst et halvt år før du tenker å dra. Instituttet er behjelpelig med avklaring av faglige spørsmål rundt utreiseønsker.

Du kan reise til en rekke ulike land og universiteter som bachelorstudent i musikkvitenskap. De siste årene har noen av våre studenter for eksempel reist til Universita degli Studi di Firenze, Italia; Université Paris IV-Sorbonne, Frankrike; Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, Tyskland og University of Sydney, Australia.

KRYSSPUBLISERT – Fellestekst om utenlandsopphold under studieprogram

Hvorfor studere i utlandet?

Ønsker du å ta en utdanning i Norge – og drømmer du om å studere i utlandet? Visste du at det er mulig å få til begge deler?

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

 

Praktisk informasjon om utvekslingKRYSSPUBLISERT – Utveksling facebook